Daha çok Abraham Maslow olarak bilinen Abraham Harold Maslow (1908-1970), Rus göçmeni bir ailenin yedi çocuğundan biri olarak New York’ta doğmuştur. Annesinin kendine kötü davranması nedeniyle mutsuz bir çocukluk yaşamış, zamanının çoğunu kitaplarla geçirmiştir. Hukuk yerine psikoloji okuması ve kuzeni ile evlenmesi ile ailesine hayal kırıklığı yaşatmıştır. Fakat yapmış olduğu çalışmaları ile insan psikolojisin birçok yönünü aydınlatmış, motivasyonu tanımlamış ve modern yönetim bilimine büyük katkılarda bulunmuştur.

Maslow; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Wisconsin Üniversitesi’nde üstün başarı ile tamamlamıştır. Brooklyn College’de 14 yıl boyunca psikoloji eğitimi vermiştir. Daha sonra Brandeis Üniversitesi psikoloji bölümü başkanlığını kabul ederek burada çalıştığı 18 yıl içinde birçok akademik çalışmaya imza atmıştır. Bir dönem Amerikan Psikoloji Birliği (APA) başkanlığı da yapmıştır.

1950’lerde Freudçu psikoloji ve davranışçalık arasındaki ayrımı kaldırmayı ümit ederek “hümanist psikoloji” ekolünün öncüsü olmuştur. Varoluşçu filozoflardan etkilenmesinin yanı sıra; Erich Fromm, Max Wertheimer, Ruth Benedickt ve birçok psikoloji profesörü ile çalışma fırsatı bularak kendini geliştirmiştir. Psikolojik açıdan sorunlu insanlar yerine normal insanları gözlemeyi tercih ederek özgün çalışmalar yapmıştır.

1943’te yayımladığı “A Theory of Human Motivation” makalesi, bilim dünyasının dikkatini çekmiştir. Maslow’a asıl ün kazandıran da, bu makalesinde motivasyon üzerine ortaya koyduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramıdır. İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre, insan ihtiyaçları belli bir hiyerarşiyi takip etmektedir. Bir düzeydeki ihtiyaç tatmin edilmeden onun üzerindeki düzeydeki ihtiyaçların tatmin edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu hiyerarşinin en sonunda ise; Maslow’a göre dünya nüfusunun yalnızca %2’sinin tatmin edebildiği, “kendini gerçekleştirme” ihtiyacı bulunmaktadır. Her ne kadar ihtiyaçlar hiyerarşisini çalışma hayatına uygulamayı düşünmese de kısa zamanda yöneticiler tarafından kabul görmüştür.

Maslow, Peter Drucker tarafından “hümanist psikolojinin babası” olarak görülmektedir. Bununla birlikte Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramını; Maslow’u, insanın asla tatmin edilemeyeceği ve bir ihtiyacı giderilse bile yeni ihtiyaçlarının ortaya çıktığı gerçeğini göremediğini belirterek eleştirmiştir.

Hayatının son yıllarında birçok hastalıkla mücadele eden Maslow, üzerinde çalıştığı kendi psikolojik tahlilini bitiremeden kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Abraham Harold Maslow’un kitapları

 • A Theory Of Human Motivation
 • Eupsychian Management
 • Maslow On Management
 • Motivation and Personality
 • Motivation and Personality, 3rd Edition
 • New Knowledge In Human Values
 • Religions, Values, and Peak-Experiences
 • The Farther Reaches Of Human Nature
 • The Maslow Business Reader
 • The Psychology Of Science
 • Toward a Psychology Of Being
 • Toward a Psychology Of Being, 3rd Edition
 • Toward a Psychology Of Being-Reprint Of 1962 Edition First Edition

Yararlanılan Kaynaklar

Hindle, T. (2014). Yönetimde çığır açan fikirler ve gurular (Çev.: Ümit Şensoy). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Livvarçin, Ö. ve Kurt, D. (2012). Yönetim biliminde 49 insan 49 teori. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Robbins, S. P. ve Judge, T. (2013). Örgütsel davranış, (Çev.: Erdem, İ.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

https://www.britannica.com/biography/Abraham-H-Maslow

http://webspace.ship.edu/cgboer/maslow.html

https://www.verywellmind.com/biography-of-abraham-maslow-1908-1970-2795524