Altı Sigma hata olasılığını azaltarak yapılan işi geliştirmek için tasarlanmış bir dizi yönetim aracı ve tekniğidir. Kusurları ortadan kaldırmak için istatistiksel bir metodoloji kullanan veriye dayalı bir yaklaşımdır. Sigma ifadesi, hata oranını (doğru sonuç ile elde edilen sonuç arasındaki sapma miktarı) ifade etmek için kullanılır. Sigma sayısı ne kadar çok artarsa hata oranı da aynı şekilde azalır. Altı Sigma, bir ürün, süreç veya hizmetteki kusurları ortadan kaldırmak için istatistiksel tabanlı, veriye dayalı bir yaklaşım ve sürekli iyileştirme metodolojisidir. Motorola tarafından 1980’lerin başlarında kalite yönetim temelleri esas alınarak geliştirilmiştir. Altı sigma kullanılarak sürecin istenilen kalite seviyesinde olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu metodoloji, süreçlerin verimliliğini arttırarak milyonda 3,4 birim hata seviyesini elde etmeyi hedefler. 6 sigma düzeyine erişildiğinde milyonda 3,4 hata sayısına ulaşılmış olunur.

6 Sigmanın 5 Temel Prensibi

6 sigma metodolojisinin amacı mükemmele yakın ürün ve hizmetler sunabilmek ve müşteri memnuniyetini en iyi seviyede tutabilmek için iş süreçlerini optimize etmektir. Bütün bu işlemlerin istatiksel ve veriye dayalı bir şekilde yapılmasını destekler.

1.    Müşteriye Odaklanmak

Müşterilen bir işletmenin en önemli paydaşlarından bir tanesidir. Öncelikli hedef müşteriye maksimum fayda sağlamaktır. Bunun için bir işletmenin müşterilerini, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve bağlılığını neyin artırdığını anlaması gerekir. Bu, şirket içerisinde ve iş süreçlerinde müşteri veya pazarın talepleriyle şekillenen kalite standardını oluşturmayı gerektirir.

2.    Değer Akışınızı Kontrol Edip Problemlerinizi Tespit Edin

Mudaları (şirket için katma değer oluşturmayan tüm eylemler) belirlemek için süreçteki adımları haritalayın. Elde ettiğiniz harita sonucunda süreç içerisinde eksiklik ve verimsizlik hissettiğiniz, değer akışının sağlanamadığı işlemleri tespit edin. İyileştirme çalışmaları için süreç içerisindeki, çalışmalarınızı ilgilendiren verileri toplayın. Veriler doğrultusunda analizler yaparak sorunu tespit edin. Sorular sorun ve kök nedene inmeye çalışın. Tespit ettiğiniz kök nedenleri nasıl ortadan kaldırabileceğinizi tartışın ve Kaizen‘leri ortaya çıkartın.

3.    Gereksiz İşlem Adımlarından Kurtulun

Müşteri için değer oluşturmayan işlemleri süreçten çıkartın. Eğer değer akışı problemin nerede olduğunu ortaya çıkarmıyorsa, problemin tespitini gerçekleştirmek için farklı yalın araçları kullanılabilir. Kalite kontrol ve verimlilik elde edebilmek için süreç adımlarını daha yalın bir hale getirin (gereksiz ve kendini tekrar eden işlemleri süreçten çıkarın). Bütün bu işlemlerin ardından süreç içerisindeki tıkanıklıklar tespit edilip kaldırılmış olacaktır.

4.    Sürdürülebilirlik Yakalayın

Süreçlerinizi tasarlarken tüm paydaşları göz önünde bulundurarak hareket edin. Şirket içerisindeki ekiplerin katkıda bulunduğu ve benimsediği, yapılandırılmış bir süreci benimseyin. Altı Sigma süreçleri bir organizasyon üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle ekibin kullanılan ilkeler ve metodolojiler konusunda uzman olması gerekir. Dolayısıyla proje riskini azaltmak veya hataları yok etmek ve sürecin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için özel eğitim ve bilgi gereklidir.

5.    Esnek ve Duyarlı Bir Ekosistem Sağlayın

Altı Sigma’nın özü, iş dönüşümü ve değişimdir. Hatalı veya verimsiz bir sürecin ortadan kaldırılması için çalışma pratiğinde ve çalışan yaklaşımında bir değişiklik gerektirir. Sağlam bir esneklik kültürü ve prosedürlerdeki değişikliklere yanıt verme hızı, yeni projelerin ve fikirlerin uygulanmasını kolaylaştırabilir. İlgili kişi ve departmanlar değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmelidir. Bu nedenle bunu kolaylaştırmak için süreçler hızlı ve sorunsuz bir şekilde benimsenecek şekilde tasarlanmalıdır. Nihayetinde veriler ile ilişkiler kuran şirketler, periyodik olarak alt sigmayı inceleyerek gerektiğinde süreçlerini ayarlayarak rekabet avantajı elde edebilir.

Yararlanılan Kaynaklar

Çabuk, Y., & Karayılmazlar, S. (2010). Altı sigma yaklaşımı. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(17), 93-99.

Çalışkan, G. (2006). ALTI SİGMA VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi5(17), 60-75.

Doğan, S., & Demiral, Ö. (2008). Yalın yöntemler ve altı sigmayı içeren bütünleşik bir yaklaşım: yalın altı sigma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi22(1), 343-366.