Yonetsel.com

Home/Yonetsel.com

About Yonetsel.com

This author has not yet filled in any details.
So far Yonetsel.com has created 108 blog entries.

Eğitim Politikası nedir?

Politika, kısa hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve kurallar olarak tanımlanabilir. Eğitim politikalarının belirlenmesi, işletmede eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için gerekli ilk adımdır. Örgütlerde eğitim ve geliştirme fonksiyonunun etkin [...]

Dijital Vatandaşlık

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile bir çok işlem bilgisayar ve internet aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Günlük hayatta yapılan resmi işlemler, bankacılık işlemleri, iletişim, eğitim, üretim, alışveriş gibi işlemler dijital ortamda da [...]

Yönetici Davranışları

Başaran’a göre yönetsel davranış, yöneticilerin örgütü etkili hale getirmek için uyguladığı bilgi, beceriler ve sergilediği tutumun bileşkesidir. Yöneticilerin yönetimle ilgili yapmış olduğu eylemler yönetici davranışlarını oluşturmaktadır. Aytürk de yönetsel davranışı, [...]

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk eğitim sistemi, anayasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı denetimindedir. Anayasaya göre herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Türk eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitimden oluşmaktadır. Okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim [...]

İlgisiz Yönetim Tarzı

Yöneticilerin kimi zaman örgütün amaçlarına ve sorunlarına karşı ilgi göstermedikleri görülmektedir. Yöneticinin, yönetim görevlerini de önemsemediği örgütlerde ise bir “başıboş”luk oluşacağı söylenebilir. Çünkü yöneticinin her şeyi oluruna bırakmasıyla düzensiz bir [...]

By |2021-04-01T17:39:15+03:00Nisan 1st, 2021|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: , , |0 Comments

Farklılıkların Yönetimi

Ayrımcılıkla mücadele için oluşturulan Avrupa Topluluğu Eylem Programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlatılan “Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı” başlıklı çalışmada farklılıkların yönetimi şu şekilde tanımlanmıştır: Farklılıkların Yönetimi, bir kuruluşun içindeki [...]

By |2021-03-31T20:48:41+03:00Mart 31st, 2021|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: , |0 Comments

Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), şirketinizin müşterilerle ve potansiyel müşterilerle olan tüm ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılmaktadır. Amaç basittir, iş ilişkilerini geliştirmek. Bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi, şirketlerin müşterilere bağlı [...]

Go to Top