Yazar: Frederick Winslow Taylor

Çeviri: H. Bahadır Akın

Sayfa Sayısı: 103

Bilimsel Yönetimin İlkeleri kitabı, ilk çok satan iş kitabıdır. Taylorizm olarak da anılan Bilimsel Yönetim, bu kitapta açıklanmaktadır.  Frederick Winslow Taylor, bu kitabı yazması ile üç  şeyi amaçladığını söylemektedir;

  1. Günlük hayatta verimsizlik nedeniyle ortaya çıkan büyük kayıplara insanların ilgisini çekmek,
  2. Bu verimsizliğin olağanüstü insanlar beklemekle değil, sistematik yönetimle çözülebileceğine ikna etmek,
  3. Yönetimin bir bilim olduğunu göstererek, yönetim bilimine uygun hareket edildiğinde olağanüstü sonuçlara ulaşılacağına okuyucuyu ikna etmek.

Bilimsel Yönetimin İlkeleri kitabı iki bölümden oluşmaktadır. Fakat kitabın Türkçesinde bu iki bölüme girmeden önce, yönetim düşüncesinin gelişimi ve Taylor anlatılmaktadır. Böylece okuyucu, kitabın ana metnine gelmeden ilgisi çekilerek verilecek bilgilere hazırlanmaktadır. Birinci bölümde, bilimsel yönetimin temelleri anlatılmaktadır. Yönetimin esas hedefleri açıklanmakta, bunun bilimsel yönetim ile gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir. İkinci bölümde ise merakla beklenilen; bilimsel yönetimin ilkeleri açıklanmaktadır. Kitabın ana konusu burada anlatıldığı için ikinci bölüm 80 sayfaya yakındır (kitap toplamda 103 sayfa olduğuna dikkat).

Bilimsel Yönetimin İlkeleri kitabı, ilk basımının yapıldığı 1911 yılından beri yönetim açısından önemli bir kitap olmuştur. Taylor’un yönetime katkısını, kalıcı hale getirmiş ve unutulmamasını sağlamıştır. Taylor, kendi yöneticiliğinde uyguladığı ilkeleri bu kitapta anlatmaktadır. Yönetim tecrübelerini paylaştığı için yönetim dünyası kendisine şükran borçludur. Kitabı okuduğunuzda Taylor’un ilkelerinin günümüzde de etkisini koruduğunu görmeniz mümkün.

 

Tanıtım Bülteni

İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat olan yönetim, günümüzde de bütün örgütlerde başarının ardındaki en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Sanayi işletmelerinde rekabetçi üstünlüğün sağlanabilmesi, başarılı ve etkili bir yönetime bağlıdır. Yüz yıl kadar önce, F. W. Taylor ve arkadaşları, yönetimin aslında bir bilim olduğunu ve belirli ilkeler doğrultusunda icra edilmesi gereğini ortaya koymuşlar, bu amaçla yıllar süren çalışmalar yaparak yönetim kavramının bilimsel yönünü açığa çıkarmışlardır. Bu ilkelerin birçoğunun, zaman içinde aşılmakla birlikte, hala günümüzde bütün örgütler için geçerliliğini koruduğunu ve yöneticiler için vazgeçilmez başvuru kaynakları olduğu görülmektedir.