İşe adanmışlık, çalışanların işi özümsemeleri anlamına gelmektedir. Böylece çalışanlar işe odaklanarak çalışmakta ve olumlu bir zihinsel durum yaşamaktadır. İşe adanmışlık, çalışanların kendilerini işe vererek daha verimli olmalarını sağlamaktadır. İşe adanmışlık ve bunu sağlayan etkenler, son zamanlarda insan kaynakları yöneticilerinin ilgisini çekmekte. Türkiye’de yeni yeni duyulan iş becerikliliği kavramı da işe adanmışlığı arttıran etkenlerden birisi olarak gösterilmekte.

İş becerikliliği, çalışanın iş yapma düzenini değiştirerek kendini işin monotonluğundan kurtarmasıdır. Çalışan, iş ile ilgili kendisine koyduğu engelleri değiştirmek için proaktif bir davranış sergilemektedir. Çalışanın iş becerikliliği, işin monotonlaşmasını da engelleyerek heyecanını canlı tutmaktadır.

Akçakanat, Uzunbacak ve Acar (2019), iş becerikliliğinin işe adanmışlık üzerindeki etkisini araştırdılar. Araştırmayı 230 insan kaynakları yöneticisi ile gerçekleştirdiler. Araştırma sonucunda iş becerikliliği ile işe adanmışlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görüldü. Yapılan araştırma ile çalışanların iş becerikliliğinin, onları daha dinç yaptığı ve kendilerini işe adamalarına olumlu katkıda bulunduğu anlaşıldı. Diğer yandan iş becerikliliği ile işi özümseme arasında bir ilişki bulunamadı.

İş becerikliliğinin çalışanlara dışarıdan bir etki ile değil onların içinden gelerek sergilemeleri söz konusudur. Bunun için araştırmacılar, yöneticilere buna uygun ortam hazırlamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca yöneticilerin çalışanlara koçluk ve danışmanlık yaparak iletişim kanallarının açık olmasının önemine dikkat çekiyorlar.

Araştırma:

Akçakanat, T., Uzunbacak, H. H. ve Acar, O. K. (2019). İnsan kaynakları yöneticilerinin iş becerikliliklerinin işe adanmışlıkları üzerine etkisi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10(17), 395- 419.