Yönetim Bilgisi

Home/Yönetim Bilgisi

Yönetsel Roller

Tüm sosyal organizasyonlar yapısal olarak birbirinden farklılıklar gösterir. Buradaki her birey, hem kişilik özellikleri hem de sosyal konumları açısından da birbirinden farklıdır. Buna göre yetki, sorumluluk ve beklentileri de değişir. [...]

Yönetsel Beceriler

Yönetim işi diğer işlerden farklıdır. Yönetim amaca bağlılık gerektirir. İnsan ve malzeme kaynaklarını ihtiyatlı kullanma yükümlülüğünü içerir. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için sağlam yargılama gerektirir. Ayrıca yetki ve sorumluluk kapsamındaki [...]

Balık Kılçığı Diyagramı

Neden-sonuç diyagramı veya Ishikawa diyagramı olarak da adlandırılan balık kılçığı diyagramı, bir sorunun temel nedenlerini belirlemek amacıyla olası nedenlerini kategorize etmek için kullanılan bir görselleştirme aracıdır. Genellikle kök neden analizi [...]

Go to Top