Yönetim Bilgisi

Home/Yönetim Bilgisi

Yönetici Davranışları

Başaran’a göre yönetsel davranış, yöneticilerin örgütü etkili hale getirmek için uyguladığı bilgi, beceriler ve sergilediği tutumun bileşkesidir. Yöneticilerin yönetimle ilgili yapmış olduğu eylemler yönetici davranışlarını oluşturmaktadır. Aytürk de yönetsel davranışı, [...]

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk eğitim sistemi, anayasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı denetimindedir. Anayasaya göre herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Türk eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitimden oluşmaktadır. Okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim [...]

İlgisiz Yönetim Tarzı

Yöneticilerin kimi zaman örgütün amaçlarına ve sorunlarına karşı ilgi göstermedikleri görülmektedir. Yöneticinin, yönetim görevlerini de önemsemediği örgütlerde ise bir “başıboş”luk oluşacağı söylenebilir. Çünkü yöneticinin her şeyi oluruna bırakmasıyla düzensiz bir [...]

By |2021-04-01T17:39:15+03:00Nisan 1st, 2021|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: , , |0 Comments

Farklılıkların Yönetimi

Ayrımcılıkla mücadele için oluşturulan Avrupa Topluluğu Eylem Programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlatılan “Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı” başlıklı çalışmada farklılıkların yönetimi şu şekilde tanımlanmıştır: Farklılıkların Yönetimi, bir kuruluşun içindeki [...]

By |2021-03-31T20:48:41+03:00Mart 31st, 2021|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: , |0 Comments

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İçinde bulunduğu dönemin sosyal, kültürel ve siyasal koşullarına uyum sağlayan yönetim, modern yönetim yaklaşımlarından sonra da gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Doğan (2007), yönetim alanında meydana gelen güncel gelişmelerin “modern sonrası” [...]

Yönetsel Roller

Tüm sosyal organizasyonlar yapısal olarak birbirinden farklılıklar gösterir. Buradaki her birey, hem kişilik özellikleri hem de sosyal konumları açısından da birbirinden farklıdır. Buna göre yetki, sorumluluk ve beklentileri de değişir. [...]

Go to Top