“Hayatta değişmeyen tek şey değişimdir” sözü, klişe olmuş bir sözdür. Ama doğruluğu sürekli kanıtlanmaktadır. Sürekli değişen koşullara uyum sağlanması bir zorunluluk halini almıştır. Değişim, her zaman var olmuştur. Eski zamanlarda da değişim vardı. Fakat günümüzde yaşanan değişim göz kamaştırıcıdır.

Tarihe baktığımızda birkaç bin yılda çok şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Acaba o zamanlarda yaşayan insanlar bizim gibi fark edebiliyorlar mıydı? Kurbağanın suda kaynatılması örneğinde olduğu gibi yavaş bir değişimin fark edilmesi zordur. Muhtemelen eski insanların rutin bir hayatı vardı. Bunun için değişimi fark edemiyorlardı. Bu yüzden değişimden pek de hoşlanmıyorlardı. Günümüzde ise yaşanan değişimler, o kadar hızlıdır ki fark etmemek çok zordur. Değişimi fark etmemek için herhalde insanlardan uzak bir hayat yaşanmalıdır.

Günümüzde yaşanılan hızlı değişimler, insanları ve işletmeleri buna uymak zorunda bırakmaktadır. Nasıl ki insanların hayatta önemli bir yer edinebilmeleri için değişime uymaları gerekirken işletmeler de piyasada iyi bir yer edinebilmek veya yerini koruyabilmek için değişime ayak uydurmak zorundadır. Değişim, işletmelerin amaçlarının bile değişmesini gerektirebilir. İşletmelerin varlığını devam etmesi, değişime uyum sağlamasına bağlıdır. Günümüzde değişime uyum sağlayamaması nedeniyle kapatılmak zorunda kalan birçok işletme bulunmaktadır. Büyük ümitlerle kurulan, ilk başlarda başarılı bile olan birçok işletme bugün yoktur. Bundan 50 yıl önce dünya devi olan kaç işletmenin bugün varlığını devam ettirebildiği merak konusudur.

Bugün değişim, hayatın her alanında olduğu gibi işletmeler için de söz konusudur. İşletmelerin değişime ayak uydurması ise lüks değil ihtiyaçtır. Fakat bir de insanların değişime sıcak bakmamaları nedeniyle değişime tepki göstermeleri gerçeği vardır. İnsanlar rahatlarının bozulmasını, alışkanlıklarının değişmesini istemezler. Örneğin bilgisayarın hayatımıza yeni girdiği dönemlerde, işyerinde bilgisayarın etkin kullanılmaya başlanabilmesi hemen mümkün olmamıştır.

Değişim yavaş olunca insanlar bunu pek anlamaz, anlasa da çok önemsemez. Fakat hızlı bir değişim, yeni sorumluluklar getireceği, yeni şeyler öğrenmek zorunda kalınacağı, oyunun kurallarını değiştireceği için insanları korkutması normaldir. Bu yüzden hızlı bir değişim çalışanları tedirgin etmekte ve değişime tepkiler ortaya çıkmaktadır. Bunun için yöneticilerin değişimi iyi bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Değişim yönetimi, yöneticinin sahip olması gereken bir beceridir.