Yazar: Henri Fayol

Çeviri: M. Asım Çalıkoğlu, Sadeleştiren: H. Bahadır Akın

Sayfa Sayısı: 176

Genel ve Endüstriyel Yönetim kitabı, Henri Fayol’un yönetim düşüncelerini ortaya koyduğu kitaptır. Fayolizm olarak da adlandırılan, Fayol’un yönetim ilkeleri bu kitapta anlatılmaktadır. Fayol, yönetim ile ilgili düşüncelerini açıklamak amacıyla bu kitabı yazmıştır.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölüm Fayol’un verdiği bir konferansın geliştirilmiş hali, son iki bölüm de Fayol’un yönetim tecrübelerinden doğmuştur. Birinci bölüm, “Yönetimin öğretilmesinin gereği ve imkanı”; ikinci bölüm, “Yönetim ilkeleri ve unsurları”; üçüncü bölüm, “Kişisel tecrübe ve gözlemler”; dördüncü bölüm ise “Savaştan alınan dersler”dir.

Henri Fayol Genel ve Endüstriyel Yönetim kitabında, ilkelerini açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaktadır. Sunduğu ilkelerin neden kabul edilmesi gerektiğini, kendi yaşamından tecrübelerle vermektedir. Taylor ile aynı zamanda, farklı kıtalarda yaşamasına rağmen benzer yönetim düşüncesine ulaşmıştır. Taylor gibi Klasik Yönetim Yaklaşımının önemli bir ismi olan Fayol, kitabında Taylor’dan da övgü ile söz etmektedir. Yöneticiliğin insanlara öğretilebilecek bir bilim olarak ele alan Fayol’un kitabı, günümüzde bir yönetim klasiği olarak kabul görmektedir. Fayol’un bir yazardan çok yönetici olmasına rağmen tüm zamanların en popüler yönetim yazarlarından biri olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

 

Tanıtım Bülteni

Fransız maden mühendisi Henri Fayol, gerek endüstriyel işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde, belli bir yöntem dahilinde `yönetim ilkelerini` geliştiren bir yönetim öncüsüdür. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bizzat mühendis ve idareci olarak çalıştığı büyük madencilik işletmelerindeki deneyimlerini sistematik bir şekilde kaleme alan Fayol`un bu eseri, kendinden sonraki çalışmalara öncülük etmesi ve iddialarının hâlen güncelliğini muhafaza etmesi sebebiyle, bir yönetim klasiği kabul edilmektedir. Yöneticiliğin insanlara öğretilebilir, her alanda geçerli evrensel bir `bilim` olduğunu, okullarda bu işin eğitiminin verilmesi gerektiğini de ilk defa vurgulayan Fayol, eserleriyle, işletme bilimi ve kamu yönetimiyle ilgilenenler kadar, günlük hayatta idarecilik pratiğiyle uğraşanların da ilgisini çekecektir.