Gizli başarısızlık korkusu psikoloji literatüründe sözde yetkinlik sendromu olarak da geçer. Kusur ve yetersizlik dürtüsünü örtmek için mükemmel olan bir kişilik görüntüsü bu yapı altında verilmeye çalışılır. Adının aşil olmasının ise bir hikayesi vardır. Ölümsüz ve yenilmez olan Aşil ona bu özelliğini kazandıran Styx nehrine dalarken topuğundan tutulmuş. Topuğu hariç tüm bedeni incitilmez bir hale gelmiştir. Ancak Aşil bu sırrı saklı tutmuştur. Böylece yenilmez olması kesinleşmiştir. Bu durumundan haberdar olan Apollo, ona korunmasız anında ihanet edip topuğundan vurup öldürür. Böylece Aşil  sendromu adı bu hikayeden gelmektedir.

Aşil Sendromu’nun Ortaya Çıkışı

Öğrenme deneyimi her zaman bir bütündür. Eğer siz parçalara sahip olup tüm bilgiye hakimim derseniz sizde de bu semptomlar var demektir. Gizli başarısızlık korkusu bu semptomdan kaynaklı bir yapıya sahiptir. Belirtisi her şeyi biliyorum demenizdir. Ayrıca benim bildiğim kesinlikle doğru demek ve bunda diretmektir. Bilgim bana bunun böyle olması gerektiğini söylüyor demek de bu korkuyu destekler. En doğrusu benim bildiğim demek de bunlar arasında yer alır.

Bu düşünce tuzakları sizin de bu semptomlara sahip olduğunuzu gösterir. Kişi bu belirtilerle her zaman tek varılması gereken yerin sonuç olduğunu düşünür. Nedenlere odaklanmaz. İç dünyası da her zaman dış dünya ile savaş içindedir. Mükemmel kişi olma arzusuna zarar vermemek için huzursuzluk durumunu bile gizli şekilde yaşar. Çünkü zayıf olmayı istemez. Bu da gitgide korkunun güçlenmesine zemin hazırlar.

Kişisel Belirtiler

Bilmiyorum sözcüğünü kullanmayan bir insan bu korku ile doludur. Aşil sendromu bir öz sorgulama sendromudur. Yapılan her şey sorgulanırsa o zaman bu sendroma yakalanmanız güçleşir. Fakat sorgusuz bir şekilde her şeyi bildiğini sanmak kişide bu sendromu güçlendirir. Gizli başarısızlık sendromu zamanla insanda içinden çıkılamayacak kadar büyük sorunlara da dönüşür. Eğer erken yaşta değişim yaşanmazsa bu korkuyla baş etmek ve öğrenmek zorlaşacaktır. Kaybedilen zamandan ziyade gerekli çaba verilmelidir. Başarısız olmak en büyük öğreticidir. Başarısız olmaktan korkmak yerine bunla yüzleşip daha iyi bir insan olunabilir. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirmek de önem taşır. En doğru başlangıç fırsatlardır.

Sendromdan Kurtulmanın Yolları

Engelleri görmezden gelin ve kendinize inanın. Derin olan engeller her zaman kişiyi sıkar. Ancak sizler bu engelleri görmezden gelirseniz işiniz daha kolay olur. Eleştiriye her zaman açık olun. Hatta kendiniz bile kendinizi eleştirebilirsiniz. Eleştiri her zaman insana yol gösterir bundan kaçmayın. Korkular kaçınılmazdır. Korkunuzla yüzleşme cesaretiniz olsun. Böylece daha sağlıklı kararlar verip bu sendromu atlatabilirsiniz. Aksi takdirde daha büyük sorunlar hayatınızda karşınıza çıkabilir. İnsanları dinleyip onların sizden daha fazla şey biliyor olmalarına inanın. Gizli başarısızlık sendromu için tüm bu süreç önem taşır.

Her zaman başka düşüncelere saygınız olsun. Ve yanılabilirsiniz gibi düşünceler de zihninizde yer etsin. Böylece mükemmel olmak yerine sorgulayıcı düşünceleriniz gelişir. Ayrıca insanları dinlemeye özen gösterin. İnsanlar karşılıklı dinleyip bir sonuca varabilirler. Böylece daha sağlıklı bir süreç geçirilir. Eğer yanılıyorsanız bunu da dillendirmekten asla kaçınmayın. Evet yanıldım demek bu sendromdan kurtulmanın en önemli yoludur. Ve asla çekinmeden korkmadan karar alın. Mükemmel olmak için değil sadece şartlar onu gerektirdiği için karar alın. Böylece bu yük sırtınızdan düşer. Gizli başarısızlık sendromu bugün birçok insanda var olan bir hastalıktır. Ancak ondan kurtulmak da yine sizin elinizdedir.

Yararlanılan Kaynaklar

Clarkson, P. (1999). Aşil Sendromu (Çeviren: S. Kunt). Ankara: HYB Yayıncılık.

Diliçıkık, U., & Özkan, Ö. (2019). Aşil Tendon Sorunlarında Terminoloji. Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji-Özel Konular12(4), 5-7.

Tekin, Z. (2018). Yöneticilikte aşil sendromu ve mesleki tükenmişlik ilişkisi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi6(13), 544-562.