Kadınlar çalışma hayatında birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Kadının çalışmaya başlamasından kariyer basamaklarında yükselmesine kadar zorlu bir süreç yaşanmaktadır. Bu anlamda kadınların çalışma hayatına erkeklerden bir adım geride başladığı söylenebilir.

Eve ekmek getiren rolü toplumlarda erkeğe verildiği için kadının çalışmasının normalleşmesi kolay olmamıştır. Savaşlar, dünya genelinde kadını çalışmaya zorlamıştır. Erkekler askerde olunca aileyi geçindirme görevi kadınlara düşmüş, bir zorunluluk nedeniyle kadınlar çalışma hayatında yerlerini almaya başlamıştır. Bununla birlikte kadının çalışması günümüzde sadece zorunluluktan kaynaklanmamaktadır. Kadınlar da erkekler gibi kendilerini geliştirmek ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak istemektedirler.

Çalışma hayatına dezavantajlı olarak başlayan kadınlar, birçok sorunla baş etmek zorunda kalmaktadır. Kadının yükselmesinin önünde de birçok engel bulunmaktadır. Bu engeller cam tavan olarak adlandırılmaktadır. Görünürde belli olmayan fakat yükselmek istediği zaman çarptığı bu engeller camdan bir tavana benzetilmektedir.

Aslan ve Gülcan (2018), kadın yöneticilerin yönetim kademelerinde yükselme sürecinde yaşadıkları ailevi, toplumsal, cinsiyet ve ön yargı kaynaklı engelleri belirlemek ve kadınların bu engellerle başa çıkma stratejilerini incelemek amacıyla bir araştırma yaptılar. Hazırladıkları görüşme soruları ile yaptıkları araştırmada, kadın ve erkek yöneticilerle görüştüler. Kadınlar, en fazla “cinsiyetçilik” ve “ön yargı” engelleri ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirttiler.

Araştırmada kadınların erkeklerden daha detaycı ve düzenli oldukları bir kez daha ortaya kondu. Erkeklerin kadınlardan daha fazla informal ilişkiler kurmaları ve mesai şartlarına daha iyi uyum sağlayabilmeleri, kadınlara karşı erkekleri daha avantajlı hale getirmekte. Evlilik ve çocuk, kadınların kariyer sürecinde en büyük engel. Bunun için bekar kadınlar evlilere göre daha avantajlı durumda. Diğer yandan evli kadınların ailelerinden destek görmelerinin, yönetim kademelerindeki engellerin aşılmasında onlara en büyük desteği sağladığı görüldü.

Araştırma;

Aslan, Z. ve Gülcan, M. G. (2018). Kadın yöneticilerin kariyer engelleri ve cam tavan sendromuna yönelik okul yönetici görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 15, 1-36.