Günümüzde eskiye nazaran çok daha hızlı değişimler olması nedeniyle bu değişime ayak uyduramayan toplumlarda bir karmaşa yaşanmaktadır. Küresel ölçekte yaşanan karmaşaların, işletmeleri derinden etkilemesi normal bir durumdur. Karmaşa nedeniyle oluşan kaos ortamında işletmeler krizlerle karşı karşıya gelmektedir. Her ne kadar kriz gelmeden önce kendini belli etse de; çok hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde krizler, önlem alma imkanı olmadan aniden bastırmaktadır. Bu nedenle kriz, hayatımızın bir parçası haline gelmektedir. Krizin fark ettirmeden gelmesi, gelince de kolay bastırılamaması etkili kriz yönetimi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Kriz yönetimi, kriz olarak değerlendirilen durumun üstesinden gelebilmek için planlı ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Kriz ile ilgili yapılan tanımlamalarda, beklenmeyen koşullara karşı aciz kalma durumu ifadesi göze çarpmaktadır. Beklenmeyen bir durum söz konusu olduğu için işletme ve yöneticiler sıkıntı yaşamaktadır. Örgütsel faaliyetlerin sağlıklı olarak işleyememesi nedeniyle krizin ortaya çıkardığı belirsizliğin çözümü zorlaşmaktadır. Kriz durumunda adeta yöneticinin eli kolu bağlanmakta, yönetsel faaliyetleri yerine getirememektedir. Bu yüzden krizlerin, işletmenin varlığını tehdit ettiğini  kolaylıkla söylenebilir.

Krizin herhangi bir zamanda ve herhangi bir işletmede başlayabilmesi nedeniyle kriz durumlarına hazırlıklı olmak bir zorunluluktur. Her ne kadar krizin ne zaman ve nasıl geleceği belli olmasa da kriz durumlarına hazırlık yapılabilir. Bir hazırlık yapılması, en azından krize tamamen hazırlıksız yakalanmaktan iyidir. Ayrıca kriz hayatın bir parçası olduğu için buna yönelik bir hazırlığı, kuru bir evham olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Bu nedenle oluşabilecek krizlerle başa çıkma adına etkili yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kriz başladıktan sonra, yıkıcı etkilerini en kısa zamanda en aza indirebilmek için etkili bir kriz yönetimi gerekmektedir.  Bunun için kriz yönetimi süreci soğukkanlılıkla ele alınmalı ve kriz yönetimi aşamaları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

İşletmelerde kriz durumlarına hazırlık amacıyla kriz yönetme ekiplerinin kurulması, kriz yönetimi için etkili bir adımdır. Kurumlarda yapılan yangın tatbikatı ve deprem tatbikatı gibi faaliyetler, kriz başlamadan önce yapılan bir hazırlık olarak görülebilir. Ama gerçek durumlarda, tatbikattaki kadar soğukkanlı olunamadığı bilinmektedir. Yine de kriz başlamadan önce alınan önlemlerin yararsız olmadığı da bir gerçektir. Bununla birlikte normal durumlarda yöneticiler belli kurallara uyarak işletmeleri etkili bir şekilde yönetebilirken kriz durumunda onlardan liderlik davranışları sergilemeleri beklenmektedir. Örgütsel faaliyetlerin düzgün işlemediği kriz durumlarında yöneticilerin gösterecekleri liderlik davranışları, krizin kısa sürede bitmesini sağlayabildiği gibi yeniden oluşmasını da engelleyebilmektedir. Unutulmamalıdır ki kriz artık hayatın bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’de ve dünyada etkili kriz yönetimi örnekleri bulunmaktadır. Eğer imkansız olsaydı kriz yönetimini hiç kimse başaramazdı. Başarısızlık için krizin bahane edilmesi kolaydır fakat bahane olarak kabul edilmesi zordur.

Yararlanılan Kaynaklar

Aksu, A. (2009). Kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. Journal of Yaşar University4(15), 2435-2450.

Korkmazyürek, H. ve Basım, N. (2009). İş Modeli ve Kriz Yönetimi. Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım.