Kültür, bir kurumun inançlarını, ideolojilerini, politikalarını ve uygulamalarını temsil eder. Çalışanlara yön duygusu verir ve  birbirlerine nasıl davrandıklarını kontrol eder. Kurum kültürü ya da örgüt kültürü, insanların kurumlarda nasıl davrandıklarını düzenleyen ortak bir varsayım, değer ve inanç sistemidir. Oldukça başarılı bir organizasyon ve olağanüstü bir iş yeri için en önemli yapı taşlarından birisini kurum kültürü oluşturmaktadır. Kurum kültürü, örgüt üyelerini bütünleştirmek için bir nevi “tutkal” işlevi gören değerlerin ve ritüellerin toplamıdır. Kültür, kurumların işleri nasıl yaptığını ifade eder. Kültürle ilgili en önemli şey, herhangi bir kuruluş için tek sürdürülebilir fark noktası olmasıdır. Herkes bir şirketin stratejisini kopyalayabilir, ancak hiç kimse kültürünü kopyalayamaz.

Temel olarak, kurum kültürü kurumun kişiliğidir. Kurum üyelerinin varsayımlarından, değerlerinden, normlarından ve davranışlarından oluşur. Kurum kültürü, bir kuruluşun beklentilerini, deneyimlerini, felsefesini ve üye davranışını yönlendiren değerleri içerir. Kurum üyeleri kendi imajında, çalışmalarında, dış dünyayla etkileşimlerinde ve gelecekteki beklentilerinde kurum kültürünün yansımalarını hisseder.

Bir şirketin kültürü, onun kimliğidir. Şirketin kendini nasıl gördüğü ve dış dünya tarafından nasıl görünmek istediği önemlidir. Ancak istediğiniz kültürü oluşturmak düşündüğünüz kadar kolay değildir. Basitçe bazı değerler kümesi istemek veya akılda kalıcı ifadeler ve duvardaki temel değerler sizin kültürünüzü oluşturmaz. Bir kurumun davranışını, işleyişini ve faaliyetlerini tanımlayan temel varsayımları ve değerleri içeren stratejik programı o kurumun kültürünü ortaya koyar. Başka bir deyişle, şirketteki kişilerin genel tutumu, ruh hali ve motivasyonu veya eksikliğidir. Ayrıca kurumun sahip olduğu kültür yönetimsel karar alma sürecine katılım özgürlüğünü belirler. Güçlü bir kültürün üyeler üzerinde güçlü bir etkisi vardır ve net kültürel değerler ve inançlar aşılayarak taahhütlü çalışanlar ortaya çıkarır. Zayıf bir kültür ise ilgisizliği, kızgınlığı ve verimsiz çalışanları doğurabilir.

Kurum kültürü, bir şirketin, çalışanlarının ve müşterilerinin başarısı ve genel sağlığı için son derece önemlidir. Bu nedenle, şirketinizin kültürünün neden böyle olduğunu ve neden böyle kalmasının önemli olduğunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Kurum kültürü, sizin ve diğer herkes için, kuruluşunuzun nasıl iş yaptığını, kuruluşunuzun birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve ekibin dış dünyayla, özellikle müşterileriniz, çalışanlarınız, ortaklarınız, tedarikçilerinizle, medyayla nasıl etkileşimde bulunduğunu tanımlar. Başka bir deyişle örgüt kültürünüz, iş yapma biçiminizi temsil eder. Aynı anda kimliğiniz ve imajınızdır. Bu durum, kurum kültürünün, çalışanlarınızın ve müşterilerinizin sizi nasıl algıladığını belirlediği anlamına gelmektedir.

Kültürünüz, şirketinizin temel değerlerinin bir yansıması olabilir. İş yapma, iş akışını yönetme, ekip olarak etkileşimde bulunma ve müşterilerinize davranma biçimleri, bir kuruluş olarak kim olduğunuzu ve bir şirketin nasıl yönetilmesi gerektiğine inandığınızı temsil eden bir deneyim kazandırır. Kısacası kültürünüz, şirketinizin eylemdeki inançlarının toplamıdır.

Güçlü bir örgüt kültürünün en büyük avantajlarından biri, çalışanlarını savunuculara dönüştürme gücüne sahip olmasıdır. Bir çarktaki çark dişi yerine bir topluluğun parçası gibi hisseden çalışanların şirketinizde kalma ihtimalinin daha yüksek olması hiç şaşırtıcı değil. Aslında çoğu iş başvurusunda bulunan kişilerin bir şirkette aradığı şey de tam olarak budur.

Kültürünüz, şirketinizi bir takıma dönüştürür. Başarılı bir kurum kültürü, şirketinizdeki insanları bir araya getirir ve onları aynı hizada tutar. Kültürünüz açık olduğunda farklı bakış açıları, ortak amaçlarla arkasında toplanabilir. Kuruluşunuzdaki kültür, insanların nasıl davranıp birlikte çalıştıkları ve ekip olarak ne kadar iyi çalıştıkları konusundaki beklentileri belirler. Bu şekilde kültür, sessiz ekipler arasındaki sınırları parçalayabilir, karar vermede rehberlik eder ve genel olarak iş akışını iyileştirir.

Sonuç olarak bunlar, kurum kültürünün önemli olmasının sebeplerini bir araya getiriyor. Ancak kendi iş yerinizin masaya ne getirdiğini düşünmeniz için iyi bir başlangıç ​​noktası. İşletmede (örgütte) önemli olan durumlar, şartlara bağlı olarak tamamen farklı olabilir. Kurum kültürünüzün hangi yönlerinin çalışanlarınız için en önemli olduğunu bulun ve bir kültür denetimi yapın. Amacınız, çalışanlarınızın en çok neye değer verdiğini keşfetmek ve bunu desteklemek olmalıdır. Artık iş yerinizin olağanüstü bir yer olmaya bir adım daha yakın olduğunuz söylenebilir.

Yararlanılan Kaynaklar

Korolko, V. ve Nekrasova, O. (2007). Corporate culture and public relations, Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ed): Ukrainian.

Öztürk, M. S. (1997). Örgüt Kültürü ve İş Tatmini. Ankara: Gazi Kitabevi.

Sulkowski, L. (2009). The problems of epistemology of corporate culture. Journal of Intercultural Management, 1(1), 5-20.