Yazarlar: Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge

Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci Erdem

Sayfa sayısı: 688

 

Örgütsel Davranış kitabı, yönetim için göz ardı edilemeyecek türden bir kitap. Türkiye’de, Türkçeye çevirilmeden önce de üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılma özelliği vardır. Örgütsel Davranış, disiplinler arası bir bilimdir. Fakat en fazla Yönetim Bilimine yakın olduğu söylenebilir. Bu nedenle Örgütsel Davranış kitabını, bir yönetim kitabı olarak görmek mümkündür.

Örgütsel Davranış kitabı, dünya genelinde kabul görmüş ve birçok dile çevirisi yapılmıştır. Dünyada, bu alanda en fazla basılan ve okunan kitaptır. Bu kadar ilgi görmesi ile birlikte yeni basımlarda güncellenmesi de kitaba olan ilgiyi devam ettirmektedir. Bu kitap çalışma ve iş yaşamı ile ilgilidir. Bu konuda bilgisini artırmak, konulara bakışını genişletmek ve yönetim becerilerini geliştirmek isteyenlerin yardımına sunulmuştur.

Kitapta sıkıcı olmayan, akademik bir dil kendisini hissettirmektedir. Her ne kadar güncel olaylarla beslense de kitapta, hikaye anlatılmamaktadır. Örnek olaylar, kitapta anlatılan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Örgütsel Davranış kitabı, çalışma hayatına hem teorik hem de pratik olarak ışık tutmaktadır. Kurumların, yöneticilerin ve çalışanların karşı karşıya kaldığı önemli konuları ve bunlarla ilgili araştırmaları sunmaktadır. Örgütsel Davranış kitabı öğrenci, akademisyen, yönetici ve çalışan; kısaca çalışma hayatı ile ilgilenen herkese hitap etmektedir.

 

Örgütsel Davranış kitabının bölümleri aşağıdaki gibidir;

1- GİRİŞ

 1. Örgütsel davranış nedir?

2- BİREY

 1. Örgütlerde çeşitlilik
 2. Tutumlar ve iş tatmini
 3. Duygular ve duygu durumlar
 4. Kişilik ve değerler
 5. Algılama ve bireysel karar alma
 6. Motivasyon temelleri
 7. Motivasyon: Kavramlardan uygulamalara

3- GRUP

 1. Grup davranışının temelleri
 2. Çalışma takımlarını anlamak
 3. İletişim
 4. Liderlik
 5. Güç ve politika
 6. Çatışma ve müzakere

4- ÖRGÜT SİSTEMİ

 1. Örgüt yapısının temelleri
 2. Örgüt kültürü
 3. İnsan kaynakları politikaları ve uygulamalar
 4. Örgütsel değişim ve stres yönetimi

Tanıtım Bülteninden;

Çalışma ve iş yaşamıyla ilgili olan, bu konuda bilgisini artırmak, konulara bakış açısını genişletmek ve uygulamalarını analiz edip geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği bu kitap, dört ana başlık altında toplanmıştır. Birinci bölümü oluşturan giriş bölümünde, örgütsel davranış, genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Örgütsel davranış kavramı, ilgili olduğu diğer alanlar ile örgütsel davranışı bekleyen zorluklar ve fırsatlar incelenmiştir. İkinci bölüm birey konusunda odaklanmıştır. Davranışın oluşmasında etkili olan, algılar, duygular, tutumlar, kişilik ve değerler ile öğrenme ve motivasyon gibi bireysel süreçler ele alınarak konular derinlemesine ele alınmıştır. Üçüncü bölüm ise grubun birey davranışına olan etkisi ve grup davranışlarına ayrılmıştır. İletişim, liderlik, çatışma ile güç ve politikalar bu bölümde incelenmiştir. Dördüncü ve son bölüm olan örgüt sistemi bölümünde ise, örgüt yapısının temelleri, örgüt kültürü, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile örgütsel değişim ve stres konuları işlenmiştir.

Kapsamlı örnek olaylarla zenginleştirilen kitap, her bölümde yer alan uygulama soruları, konuyla ilgili güncel yazılar, uygulamalar ve örnek olaylar ile farklı görüşlere yer veren kıyaslama yazılarını içermektedir.

Uluslararası uygulamaların da yer aldığı bu kapsamlı kitap, hem öğrencilere hem de konuyla ilgili herkese yararlı bir kaynak olacaktır.