Pazar araştırması yapmak, bir ürünün ya da hizmetin etkili bir şekilde sunumu için gerekli ortamın oluşmasını sağlar. Pazar araştırmasında sonuçlar hedef kitlenizin belirli bir çerçeveye oturmasını da sağlayacaktır. Bu bakımdan Pazar araştırması ürün ya da hizmet pazarlamada en önemli konular arasında yer alır. Pazar araştırmasında dikkat edilmesi istenen hususlar, yöneticilerin pazar araştırması yaparken dikkat etmesi gerekenler şeklinde incelenebilir.

Pazar Araştırma Yöntemleri

Pazar araştırmasında birincil araştırma doğrudan müşterilerden ya da potansiyel müşteri adaylarından toplanır. Veri toplama klasik şekilde görüşmeleri, anketleri ve odak gruplarını içermektedir. Birincil araştırmada veri toplama da esaslar içinde yer alır. Böylece ürün ve hizmetin hedef pazara girmesinde planlama bu yol ile gerçekleşebilir. Birincil araştırma yöneticilerin pazar araştırması yaparken dikkat etmesi gerekenler arasında yer alır.

İkincil araştırma ise daha önceden araştırılmış olan verilerin toplanmasını içerir. Çoğu durumda bu araştırma veri toplama açıklaması için gerçekleştirilir. Bu araştırmanın avantajı ise farklı bakış açıları sağlamaktır.

Hedef  ve Rekabet

Pazar araştırması için ürün ya da hizmet bulunduğundan hedef alanda belirlenmiş sayılabilir. Hedef konusunda Pazar araştırmasından sonra amacınızın ne olacağının ortaya çıkmasıdır. Yöneticilerin pazar araştırması yaparken dikkat etmesi gerekenler arasında araştırma sonrası hedefin net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Araştırmanın her safhasında hedefiniz aklınızda bulunursa sonuçlar daha net şekilde ortaya çıkacaktır.

Araştırmaların son verileri toplanırken yöneticilerin pazar araştırması yaparken dikkat etmesi gerekenler için rekabetin göz önünde tutulması gerekir. Hedef pazarın veri toplamasında bulunmayan kritik bir bölüm belirlenerek bu yolda hızlıca ilerlenebilir. Rekabet pek çok konuda avantaj sağlayacaktır.

Çalışmaları organize şekilde ve grup olarak devam ettirin. Pazar araştırması zaman alıcı bir işlemdir. Verilerin Toplanması ve değerlendirmesi sürecinde dışarıdan alınacak yardımlar işleri oldukça pratik bir hale sokacaktır. Yöneticilerin pazar araştırması yaparken dikkat etmesi gerekenler arasında dışarıdan alınacak yardıma dikkat etmesi gerekir. Pazar araştırmasında etkili sonuçlar elde etmek için katılımın fazla olması gerekir. Katılım için basit teşvikler müşterilerin araştırmada daha fazla sayı ile yer almasını sağlayacaktır. Böylece Pazar araştırması tamamlanmış olur.