Modern şirket yönetiminin babası olarak kabul edilen Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), tüm dünyada yönetim gurusu olarak tanınsa da o kendisini; sosyal bir ekolojist olarak tanımlamıştır. 39 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır ve bunlar yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Çalışmaları bilimsel araştırmalara dayanmaması nedeniyle akademik kaynak olarak çok görülmese de iş dünyasından hak ettiği ilgiyi görmüştür. Hayatı boyunca hiç şirket kurmamış ve büyük bir şirkette çalışmamış olmasına rağmen dünya devi şirketlerin yöneticilerine danışmanlık yapmıştır.

Yönetim uzmanı Tom Peters, 2005 yılında Newsweek’e Drucker için “Modern yönetimin mucidiydi.” demiştir. 1950’lerin başlarında, kontrolden çıkmış bu inanılmaz karmaşık organizasyonları yönetmek için hiç kimsede bir araç kiti yoktu. Drucker bize bunun için bir el kitabı veren ilk kişiydi.

2005 yılında ölmeden kısa bir süre önce Peter Drucker, BusinessWeek dergisi tarafından “yönetimi icat eden adam” olarak tanıtıldı. Doğal olarak, çoğu kişi bu açıklamayı duyduğunda, kurumsal yönetimi düşünmektedir. Drucker aslında bir dizi dev şirkete (kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları ile birlikte) tavsiyelerde bulunmuştur. Ama onu asıl sürükleyen şey, “işleyen bir toplum” dediği şeye ulaşma arzusudur.

Peter Drucker, yönetim gurularının, üstünlüğünü kabul ettiği yönetim gurusudur. Drucker, her zaman yöneticilere sempati duymuştur. Yönetimi 20. Yüzyılın bir icadı olarak gören Drucker, yönetimin ekonomik veya mekanik değil insani bir faaliyet olduğunu ileri sürmüştür. Drucker, her ne kadar insan ilişkileri okuluna sımsıkı bağlı olsa da en çok Taylor’u beğenmekteydi. Drucker, yaşamın kalitesinin iyi bir yönetimin ürünleri ile artacağını düşünmüştür. Belki de Taylor’a olan hayranlığı, insanların yaşam kalitesinin artmasına olan katkısı nedeniyle idi. Drucker’ın ilgisi; devlet, iş dünyası ve kar amacı gütmeyen kurumlar üzerine olmuştur.

Drucker’ın gelişiminde ailesinin büyük etkisi göze çarpmaktadır. Babası Adolph yüksek bir devlet memuru idi, psikiyatriyle ilgilenen eski bir tıp öğrencisi olan “güçlü istekli, tartışmacı ve bağımsız” annesi Caroline, haneyi idare ediyordu. Peter ve küçük kardeşi Gerhard; hayran oldukları büyükanneleriyle ve hukuk, ekonomi, tıp, kimya, biyoloji, sanat tarihi ve müzik alanlarında, üniversite profesörü olan çok sayıda amca, kuzen ve aile dostlarıyla çevriliydi. Böyle bir ailede yetişen Drucker, edindiği entelektüel birikimi çok iyi değerlendirmiştir.

Bir finans gazetecisi olan Drucker, Viyana’da doğmuş ve Frankfurt’ta gazeteciliğe başlamıştır. Aynı zamanda Frankfurt Üniversitesi’nde hukuk doktorasını tamamlamıştır. 1932 yılında Nazilerin Yahudi politikalarını eleştirdiği makalesi nedeniyle 1933’te Londra’ya taşınmıştır. İngiltere’de birkaç yıl kaldıktan sonra 1937’de 68 yıl yaşayacağı Amerika’ya geçmiştir. Amerika’da bir yandan İngiliz gazetelerinde muhabir olarak çalışmış bir yandan da yönetim danışmanlığı (özellikle İngiliz bankalarına) yapmıştır. 1942-1949 yılları arasında Bennington Koleji’nde ders vermiştir. 1950-1972 Arasında New York Üniversitesinde İşletme profesörü olarak görev almıştır. 1971 yılında Claremont Graduate Üniversitesi’ne, 1987 yılından beri kendi adını taşıyan, ilk yönetici MBA programının kuruluşu için gitmiştir. Drucker, burada 92 yaşına kadar Yönetim ve Sosyal Bilimler profesörü olarak görev yapmıştır.

Drucker, sosyal bir kurum olarak şirket düşüncesine öncülük etmiştir. Endüstriyel üretimin merkezinde bulunan montaj hattının, işleri sadece belli sırada yapılmasına izin vererek insanları sınırlandırdığını söyleyerek, aslında çok verimsiz olduğunu iddia etmiştir. Şirketlerin büyüyerek daha çok merkezileştiği bir dönemde karar verme süreçlerine çalışanların dahil edilmesini savunmuştur. Amaçlara göre yönetim ve bilgi işçisi kavramlarını ortaya atmıştır.

Drucker kendini “sosyal ekolojist” olarak nitelendirmiştir. Tüm sektörlerde insanların örgütleniş şeklini yakından incelemiştir (hem iş dünyasında hem de devlette ve kar amacı gütmeyen kurumlarda). “Kitaplarımın veya fikirlerimin hiçbiri benim için uzun vadede hiçbir şey ifade etmiyor.” demiştir. Belli bir teorisi yoktur. Önemli olan tek şey olarak, “insanlara nasıl dokunulduğu”nu görmüştür. Drucker’ın yapmak istediği şey; insanlara içgörü vermektir. Drucker, başka insanlar önem vermese de; birinin hayatında anlamı olan küçük ayrıntıları bile çok önemli görmüştür.

Diğer yönetim gurularının saygısını kazanacak kadar büyük bir guru olan Drucker, kendisinden çok zayıf bir yönetici olacağını düşünmüştür. Kendisinin en iyi dışarıda çalışacağını söylemiş ve bir şirkette çalışmayı çok sıkıcı bulmuştur. Peter F. Drucker, bir şeyler söyleme arzusuyla değil, tanıdığı her öğrenciden bir şeyler öğrenme arzusuyla hareket etmiştir. Bu yüzden çoğumuzun bildiği en etkili öğretmenlerden biri olmuştur.

Peter Drucker’ın Eserlerinden Bazıları

 • The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism (1939)
 • The Future of Industrial Man (1942)
 • Concept of the Corporation (1945)
 • The New Society (1950)
 • The Practice of Management (1954)
 • America’s Next 20 Years (1957)
 • Landmarks of Tomorrow: A Report on the New ‘Post-Modern’ World (1959)
 • Power and Democracy in America (1961)
 • Managing for Results: Economic Tasks and Risk-Taking Decisions (1964)
 • The Effective Executive (1966)
 • The Age of Discontinuity (1968)
 • Technology, Management and Society (1970)
 • Men, Ideas and Politics (1971)
 • Management: Tasks, Responsibilities and Practices (1973)
 • The Unseen Revolution: How the Pension Fund Came to America (1976)
 • An Introductory View of Management (1977)
 • Adventures of a Bystander (1979)
 • Song of the Brush: Japanese Painting from the Sanso Collection (1979)
 • Managing in Turbulent Times (1980)
 • Toward the Next Economics and Other Essays (1981)
 • The Changing World of the Executive (1982)
 • The Temptation to Do Good (1984)
 • Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles (1985)
 • The Frontiers of Management (1986)
 • The New Realities (1989)
 • Managing the Non-Profit Organization: Practices and Principles (1990)
 • Managing for the Future: The 1990s and Beyond (1992)
 • The Post-Capitalist Society (1993)
 • The Ecological Vision: Reflections on the American Condition (1993)
 • The Theory of the Business (1994)
 • Managing in a Time of Great Change (1995)
 • Drucker on Asia: A Dialogue Between Peter Drucker and Isao Nakauchi (1997)
 • Peter Drucker on the Profession of Management (1998)
 • Management Challenges for the 21st Century (1999)
 • The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s Essential Writings on Management (2001)
 • Leading in a Time of Change: What it Will Take to Lead Tomorrow (2001; with Peter Senge)
 • The Effective Executive Revised (2002)
 • Managing in the Next Society (2002)
 • A Functioning Society (2003)
 • The Daily Drucker: 366 Days of Insight and Motivation for Getting the Right Things Done(2004)
 • Managing Oneself (2005)
 • The Effective Executive in Action (2006)

Yaralanılan Kaynaklar

Hindle, T. (2014). Yönetimde çığır açan fikirler ve gurular (Çev.: Ümit Şensoy). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Livvarçin, Ö. ve Kurt, D. (2012). Yönetim biliminde 49 insan 49 teori. İstanbul: Beta Yayıncılık.

https://www.britannica.com/biography/Peter-F-Drucker

https://www.drucker.institute/perspective/about-peter-drucker/

https://www.monografias.com/trabajos97/who-was-peter-drucker/who-was-peter-drucker.shtml