Kendini yönetme

Home/Tag: Kendini yönetme

Zaman Yönetimi

Çoğu insan zamanın yetersizliğinden yakınırken, bazılarının zamanlarını çok verimli olarak kullandıkları görülmektedir. Herkesin aynı miktarda zamana sahip olduğu bir gerçektir. Durum böyle iken bazı insanların diğer insanlarla aynı miktarda zamana [...]

By |2018-12-23T22:04:04+03:00Kasım 3rd, 2018|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: |0 Comments

Stres Yönetimi

Stres kelimesi, Latince kökenden türemiş ve İngiliz dilinde kullanılmaya başlamıştır. Stres yabancı bir sözcük olmasına karşın, günümüzde dilimize tam olarak yerleşmiştir. Stres kavramını ilk kez Hans Selye tarafından kullanmış ve [...]

By |2018-12-23T22:15:25+03:00Kasım 3rd, 2018|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: |0 Comments
Go to Top