Örgüt Kültürünün Boyutları

Örgüt kültürü genel olarak soyut bir olgu olarak görülmekte, bu bağlamda boyutları için kesin bir çerçeve oluşturulamamaktadır. Örgüt kültürünün belirlenen boyutları ise şu etkenlerden oluşmaktadır. Bu etkenler; Bireysel Özerklik: Örgüt [...]