Yönetim Biçimleri

Yönetim, bir grup insanı önceden belirlenmiş hedeflere göre yönlendirme, bu kişilerin aralarındaki iş paylaşımı, işbirliği ve birlikteliği sağlama gayretlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise yönetim, örgütün amaçlarını [...]