İnsanların mükemmellik arayışı, kalite kavramını ortaya çıkarmıştır. Kaliteyi her insan kendi beklentilerini göz önünde bulundurarak tanımlamaktadır. Peki yönetimin içinde nasıl ele alınmaktadır, toplam kalite yönetimi nedir? Toplam Kalite Yönetimi, müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini her şeyin üzerinde tutarak müşterilerin %100 tatmin edilmesidir. Bu yaklaşım ile müşterinin üründen beklediği kaliteyi yakalamak ve üzerine çıkmak esastır. Müşterinin isteklerini yerine getirebilmek için işletmenin bütün kaynakları sistematik bir şekilde kullanılmakta ve her çalışanın katkısı sağlanmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi’nde sonuç odaklı bir yönetim değil süreç odaklı bir yönetim söz konusudur. Üretim gerçekleştikten sonra hataların düzeltilmesi yerine işin başında, bu hatalar hiç olmayacak şekilde çalışılmaktadır. Üretim süreci tamamlandıktan sonra defolu olarak ortaya çıkan ürünler, işletmeye bir yük getirmektedir. Bu durum, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirememesi anlamına gelmektedir.

Süreç sonunda ortaya çıkan hataların düzeltilmesi imkanı olsa bile işletmeye olan zararı ortadadır. Kaldı ki ham maddesi insan olan örgütlerde ise bu hatanın giderilmesi mümkün olamayabilmektedir. Bunu örneklendirirsek; üretim amacıyla kurulan örgüte araba firmalarını, amacı insan yetiştirmek olan örgüte ise okulları verebiliriz. Hatalı bir üretim yapan bir araba firması, hatasını fark edince bunu telafi edebilmek için ürettiği araçları geri çağırmaktadır. Böyle bir durum firmaya hem zaman ve para hem de itibar kaybettirmektedir. Halbuki araç piyasaya çıkmadan bu hata fark edilmiş olsaydı firma için çok daha iyi olacaktı. Diğer yandan okullarda verilen eğitimden yararlanamayan bireylerin tekrar okula çağırılması mümkün olamamaktadır. Çoğu zaman insanlar nasıl bir eğitim almışsa o şekilde hayatına devam etmektedir. Siz hiç ilkokuldan mezun olmuş bir kişinin “senin eğitimin olmamış tekrar ilkokulda okuman gerekiyor” diyerek geri çağırıldığını duydunuz mu?

Toplam Kalite Yönetimi’nde tüm çalışanların her süreçte fikirleri önemsenmekte ve kaliteye dahil olmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi’nin temelleri 1950’lerde Japonya’da, Deming’in verdiği seminerlerle atılmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra Japon kalkınması, Toplam Kalite anlayışına çok şey borçludur. Japonların milletçe grup çalışmasına yatkın olması, Toplam Kalite’ye ulaşılmasında etkili olmuştur. Bugün her ne kadar Japon malları denilince “kalite” akla gelse de Toplam Kalite anlayışından önce Japon malları çok kalitesiz görülmekteydi. Toplam Kalite anlayışının benimsenmesinden sonra bu algı tersine döndürülerek 5 yıl gibi kısa bir süre içinde Japon malları dünya pazarını ele geçirmiştir.