Toplantılarda, insanlar belirli gündemlerle bir araya gelmektedir. Bir araya gelen insanlar sorunların çözümünü sağlayabilmektedir. Ayrıca insanlar geleceği planlamak için de bir araya gelmektedir. Toplantı, insanlar arası iletişimi ve eşgüdümü sağladığı için yönetim açısından önemlidir. Bu nedenle yöneticilerin toplantıları etkili bir şekilde değerlendirmeye çalıştıkları gözlenmektedir.

Toplantı, yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Günümüzde toplantıların önemsenmediği bir işletme yok gibidir. Bunun için işletmeleri toplantının önemini anlayan ve anlayamayan olarak değil, toplantıları etkili bir şekilde kullanan ve kullanamayan şeklinde ayırmak daha uygun olacaktır.

Toplantılar iyi değerlendirilebilirse, yönetime yararı büyük olmaktadır. Her yönetsel faaliyette olduğu gibi toplantılarda da bir ustalık gerekmektedir. Yönetimde hiçbir şekilde gelişigüzel davranışlara sıcak bakılmadığı için toplantının da gelişigüzel yapılmaması önemlidir. Toplantının başarısız geçmesinin, beklenilen yararı tersine çevireceği göz önünde bulundurulmalıdır. İnsanların zaman ayırarak bir araya geldiği toplantıların verimli geçmemesi işletmenin zararına olacaktır. Bu sebeple toplantının başarılı gerçekleştirilerek işletmenin fayda görmesi yöneticinin bu konudaki becerisine, toplantı yönetimine bağlıdır.

Başarılı bir toplantı için öncelikle demokratik bir ortam oluşturulmalıdır. İnsanların görüşlerini bildiremediği bir toplantıda sadece yöneticinin mesajları dikte edilmektedir. İnsanlar karşılıklı bir etkileşim için bir araya gelmektedir. Böyle bir toplantı yapılmasındansa; yönetici, yapılacakları veya istediklerini liste halinde çalışanlara iletebilir. Bu da padişahın fermanı gibi bir şey olur.

İyi bir toplantı yönetimi için toplantının planlanarak yapılması gerekmektedir. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi net değilse başarısız bir toplantı yapılacak demektir. Yöneticinin toplantılardaki tavırları ve tarzı, onun yönetim becerilerini de gösterdiği için yapacağı toplantılara özen göstermesi gerekmektedir. Yöneticilerin iyi bir toplantı yönetimi sergilemesi, yönetimdeki başarısını da göstermektedir. Bu nedenle toplantı öncesinin çok iyi planlanması gerekmektedir.

Toplantı yönetimi becerisi, toplantı sırasında ortaya çıkmaktadır. Güzel bir planlama yapan yönetici iyi bir toplantı yönetimi için ilk adımı atmıştır. Fakat iyi bir planlama yapmanın önemi ile birlikte toplantı yönetimi sadece toplantı öncesindeki hazırlıklardan ibaret değildir. İşletme personeli sürekli bir araya gelemediği ve yönetici sürekli herkesle iletişim kuramadığı için toplantılar, yöneticinin değerlendirildiği zamanlardır. Yöneticinin toplantıdaki davranışları büyük ilgi ile takip edilmektedir. Yöneticinin toplantıda gündemlere yaklaşım tarzı, insanlara hitap şekli, sorunları çözme yaklaşımı, herkesin katkısını sağlama, zamanı kullanma gibi becerileri; toplantıyı başarıya ulaştıracak ve işletmenin toplantılardan yararlanmasını sağlayacaktır.