Yalın yönetim sürekli gelişim felsefesini benimseyen ve uygulayan bir kurum elde etmek için uygulanan yaklaşımdır. Diğer bir deyişle verimliliği ve kaliteyi artırmak için iyileştirme gerektiren ürünleri, hizmetleri veya süreçleri iyileştirmeye yönelik sürekli bir çabadır. Yalın yönetimin temel amacı, işletme içerisinde zaman, çaba veya para kaybına neden olan unsurları azaltıp yok etmektir. Bu, yalnızca iş sürecini analiz edip sıkıntıları noktaları tespit ederek ve ardından müşteriler için değer oluşturmayan adımların süreçten çıkartılmasıyla başarılabilir.

Yalın Yönetim İlkeleri

Yalın yönetim ilkeleri şunları içerir:

  1. Son müşteri açısından değeri tanımlama.
  2. Bir iş sürecindeki her adımı belirlemek ve değer oluşturmayan adımları ortadan kaldırmak.
  3. Değer oluşturan adımları mantıklı bir sıra dahilinde tasarlamak ve süreçleri daha iyi hale getirmek için akışları gözden geçirmek, gerektiği takdirde değişikliğe gitmek
  4. Tüm atıklar giderilene kadar ilk üç adımı sürekli olarak tekrarlamak.

Bu yalın ilkeler, bir ürünün pazara sunulmasıyla ilgili süreçlerin verimli ve uygun maliyetler içerisinde kalmasını sağlar. Yalın üretim, bir üretim sürecinde israfların ortadan kaldırılması için sistematik bir yöntemdir. Örneğin israflara gereksiz yere kendini tekrar eden işler, bir lojistik sürecinde gereksiz yere yapılan ekstra taşımalar, aynı kontrollerin farklı birimler tarafından yapılması ve değer katmayan herhangi bir iş neden olabilir. Müşterinin bakış açısından “değer”, ödeme yapmak isteyeceği herhangi bir süreç veya eylemdir. Bu nedenle ürün ve hizmetlerimiz için değer tanımı oluştururken müşterinin ihtiyacını ve onun için maddi bir ödeme yapmasından sonra bunun karşılığını aldığını hissettirmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Kısacası yalın yönetim temelde, değer katmayan her şeyi azaltarak neyin değer kattığını açıklığa kavuşturmaya odaklanmaktır.

Yalın Yönetim Araçlarına Örnek

İster fiziksel bir ürün geliştiriyor olun, ister Yalın bir kültür oluşturuyor olun, iş için doğru araçlara sahip olmanız bu süreçlerde size yardımcı olur. Bu yalın yönetim araçlarından bazıları insanları yönetme bazıları problem çözme teknikleridir. Diğerleri ise iş hakkında düşünme veya yapılandırma yolları sunar. Tüm bu Yalın araçlar, israfı ortadan kaldırmanıza, verimliliği artırmanıza ve kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

PUKO Problem Çözme Döngüsü

Paylaşacağımız ilk Yalın araç, sürekli iyileştirmeyi operasyonel hale getirmek için kullanılan bir Yalın yönetim aracı olan PUKO döngüsüdür. PUKO, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) anlamına gelir ve sorunları hızlı bir şekilde tanımlamak ve çözmek için bütünsel bir çerçeve sağlar. PUKO döngüsü aşağıdaki adımlardan oluşur.

  • Belirli bir hedef için plan yapın (Planla)
  • Planın gerektirdiği işi yapın (Uygula)
  • Çalışmanın sonuçlarını kontrol edin (Kontol Et)
  • Yetersiz sonuçları düzeltmek için harekete geçin (Önlem Al)

Beş Neden Analizi / Kök Neden Analizi

Kök neden analizi, Yalın yönetimde önemli bir kavramdır, çünkü ekiplerin israf kaynaklarını ortadan kaldırmak için süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olur. Ekipler genellikle sorunun asıl(kök) nedenini ortaya çıkarmak için gerekli araştırmayı yapmazlar. Bir problem ortaya çıktığında bunun neden olduğunu sorgularlar ancak bu tek başına yeterli değildir. Buldukları sonuç, muhtemelen o problemin asıl nedeni değildir. Bulunan sonuç üzerinden tekrar neden sorusu sorularak ilk sorunun cevabının neden gerçekleştiği araştırılır. Süreç bu şekilde ilerler. Genellikle beşinci neden sorusu sorulduğunda ya da bunun öncesinde problemin kök nedeni tespit edilmiş olur. Böylece sorunun yüzeysel nedenleri değil asıl nedeni tespit edilir. Beş Neden, gerçek temel nedenleri doğru bir şekilde belirlediğinizden emin olmanıza yardımcı olan basit ama etkili bir düşünme aracıdır.