Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer

544 sayfa

 

Yönetim Bilimi kitabı, Kamu Yönetimi’nde dikkate alınan bir kitap. Her ne kadar Kamu Yönetimine daha çok hitap etse de genel yönetim anlayışını da yansıtmakta. Zaten kitapta, “yönetim bilimi ve kamu yönetimi eğitimine yararlı olacak temel bilgiler verilmesi amaç edinilmiştir”.

Yönetim Bilimi kitabı; farklı yayınevlerinden birçok baskı yapmış bir kitap. Baskı sayısının fazla olması, unutulup gitmediğini göstermekte. Kitabın beş yazarının olması, yönetim biliminin derinlemesine bir analizinin yapılmasına imkan tanımış. Kitapta yönetim biliminin gelişimi, dar bir alana sıkışıp kalınmadan verilmiş.

İlk bakışta Kamu Yönetimi için yazılmış izlenimi verilen Yönetim Bilimi kitabı, içeriğiyle özel işletmelerde çalışan insanlara da hitap etmekte. Yazarlarının akademik geçmişi ve kullanılan akademik dil, yönetimi bilimsel olarak incelemek isteyenlerin de yararlanmasına olanak sağlamakta. Yönetim bilimini ayrıntıları ile incelemek isteyenler için faydalı bir kaynak. Fakat yönetimi, pratik olarak merak edenlerin sıkılabileceği türden bir kitap.

Kitap 26 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

 1. Yönetim bilimi
 2. Planlama
 3. Örgütleme
 4. Yönetme
 5. Koordinasyon
 6. Denetim
 7. Organizasyon ve metot
 8. Sistem yaklaşımı
 9. Amaçlara göre yönetim
 10. Yöneylem araştırması
 11. Sibernetik
 12. Durumsallık yaklaşımı
 13. Stratejik planlama ve yönetim
 14. Kriz yönetimi
 15. Toplam kalite yönetimi
 16. Kamu yönetimi
 17. Etkinlik ve kamu yönetimi
 18. Kamu yönetiminde değişim
 19. Yeni kamu yönetimi düşüncesi
 20. Yönetişim
 21. Yeni sağ ve kamu sektörü reformları
 22. Küreselleşme, yerelleşme ve kamu yönetimi
 23. Bürokrasi
 24. Türkiye’de bürokrasinin gelişimi
 25. Türkiye’de bürokrasi ve yozlaşma
 26. İdari reform

Tanıtım Bülteni

Yönetim Bilimi kitabında, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konular bir sıralama içerisinde; Yönetim Biliminin Tanımı ve Özellikleri, Planlama, Örgütleme, Yönetme, Koordinasyon, Denetleme ve Organizasyon ve Metot konuları şeklinde sunulmuştur. Ardından son yıllarda kamu ve özel sektör yönetiminde etkisini hayli hissettiğimiz modern yönetim teknikleri ayrıntılı incelemeye tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda sırasıyla; Sistem Yaklaşımı, Amaçlara Göre Yönetim, Yöneylem Araştırması, Sibernetik, Durumsallık Yaklaşımı, Z Teorisi, Stratejik Planlama ve Yönetim gibi konularda bilgiler verilmiştir.

Kitabın bu basımında, kamu yönetimi ve son gelişmelerle ilgili konulara da ağırlık verilmiştir. Kitabın son kısmında; Genel Kamu Yönetimi, Bürokrasi, Türkiye’de Bürokrasi, Bürokratik Yozlaşma, İdari Reform, Etkin Yönetim, Kamu Yönetiminde Değişim, Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim, Yeni Sağ ve Kamu Sektörü Reformları, Küreselleşme ve Yerelleşme, Toplam Kalite Yönetimi ve Kriz Yönetimi gibi konular ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.

Kitabımızın Türk kamu yöneticilerine ve bu alanda eğitim gören öğrencilerimize yararlı olması en içten dileğimizdir. Eksikliklerimizin bulunacağı muhakkaktır. Okuyucularımızın eleştirileri ile önümüzdeki dönemde yepyeni bir Yönetim Bilimi kitabı hazırlığı içinde olduğumuzu belirtirken, bu eserin yalnız öğrencilerimiz için değil, tüm okuyucularımız için faydalı olmasını dileriz…