Yazar: Rıdvan Küçükali, 224 sayfa.

Yönetim Felsefesi kitabı, yönetim ile ilgili genel bilgiler verilmekte. Yönetim ile ilgili kavramlar, derli toplu hale getirilmiş. Yönetim felsefesine, eğitim yönetimi penceresinden bakıldığı dikkat çekmekte. Bu kitap ile “yönetim, liderlikle ve yönetim felsefesi ile ilgili kuramsal bilgileri öncelikli olarak vermek ve bu kuramsal bilgilerden hareketle, uygulamaya geçerek geleceğin yöneticisinin düşünce yapısını yeniden oluşturmasına ışık tutmak” amaçlanmış.

Yönetim Felsefesi kitabında, yönetim genel hatları ile ele alındığı için bazı konular yüzeysel kalmış. Buradan yazarın yönetimi bütüncül olarak ele almak istediği ve yönetim konularına ilgisi olanlara öz bilgi vermek istediği anlaşılıyor. Zaten kitabın sayfa sayısı göz önünde bulundurulduğunda yönetim konularını derinlemesine ele almanın mümkün olamayacağı fark ediliyor.

Kitap 4 bölümden oluşmakta. 1. Bölümde yönetime giriş yapılmış ve bazı düşünürler hakkında bilgiler verilmiş. 2. Bölümde yönetim biliminin doğuşu incelenmiş. 3. Bölümde yönetimde önemli kavramlar verilerek yönetimin hangi alanlarda uygulandığı üzerinde durulmuş. 4. Bölümde ise eğitimin yönetim felsefesi üzerindeki etkisi anlatılmış.

Tanıtım Bülteni

İnsan; eylemlerini, birey ve toplum olarak organize eder. Eylemlerinin öncesinde düşünsel bir zemine sahiptir. Bundan dolayıdır ki idare (administration) ile yönetim (management) felsefeyle yakından ilişkilidir. Özellikle idarecilerin, bir insan modeline sahip olduğu, bu modele göre dünyayı tanımladıkları ve eylemlerini, insanlarla olan ilişkilerini, bu insan modeline göre belirledikleri varsayımı, idarenin felsefe ile yoğun bir ilişkisi olduğunu gösterir. Ayrıca yönetimin son derece genel nitelikli bir faaliyet olduğunu, en azından amaçları, özellikle de örgütler için geçerli olan kolektif amacın belirlenmesiyle ilişkili bir olgu olması itibarıyla felsefi olduğu söylenebilir. İşte yöneticilik ve felsefenin, yöneticilikle olan ilgisi burada başlar. Eğer belirli amaçlar ve amaçlar doğrultusunda örgütlenen eylemler varsa felsefeye ihtiyaç vardır. Yöneticiliğin bu yönü üzerinde düşünme, araştırma ve tanımlama felsefe olmaksızın yapılamaz. Bu manada bilim yetersiz kalır.

Bunun içindir ki bu kitapta amaç olarak yönetim, liderlikle ve yönetim felsefesi ile ilgili kuramsal bilgileri öncelikli olarak vermek ve bu kuramsal bilgilerden hareketle uygulamaya geçerek geleceğin yöneticisinin düşünce yapısını yeniden oluşturmasına ışık tutmak amaçlanmıştır. Özellikle burada eğitimi uygulama alanı olarak seçmemizin nedeni ise geleceğin yöneticilerinin eğitim kurumlarınca yetiştiriliyor olmasıdır. Ayrıca mevcut yönetici, liderler ve eğitimcilerin yeni yetiştirilecek bireylerin eğitilmesinde kendilerine yol gösterecek çağdaş kaynaklara ihtiyaçları olacaktır. Bu anlamda da bu kitabın, bu kişilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kitabın bir başka özelliği de, kurumlar ve örgütlerin yapısal özelliklerinden ziyade insanı ön plana çıkartmayı amaçlamasıdır.