Yazar: Kurthan Fişek

İlk basım tarihi:1975

Sayfa Sayısı: 304

Kitabın ilk basımı ile ikinci basımı arasında 40 yıl vardır (ikinci basım 2005). Bu kitap, Mülkiye’de hocalık yapan Prof. Dr. Kurthan Fişek’in öğrencilerinin çabaları ile tekrar yayınlanma imkanı bulmuştur. Kitabın tekrar yayınlanmasında emek gösteren insanların gayretlerini takdir etmemek elde değil. Yazar bu kitapta, toplumsal yapı ve yönetsel gerçekleri bağdaştırmaya ve yönetim bilimi etrafındaki kısır tartışmaların aşılmasını sağlamaya çalışmıştır.

Kitabın kapağı çok farklı düşünülmüş ve ortaya orijinal bir görüntü çıkmış. Ankara Üniversitesi’nin kütüphanesindeki bir örneğinin eskimiş kapağının resmi, yeniden baskısı yapılan Yönetim kitabı için kapak olarak seçilmiş.

Yönetim kitabı, yönetim bilimini derinlemesine incelemek isteyen kişilerin ilgisini çekebilecek bir kitap. Derinlemesine derken her şeyin ayrıntılı olarak ele alındığı anlaşılmasın. Bu kitap, “Yönetim Felsefesi” adıyla basılması planlanırken ilk basımdan itibaren “Yönetim” adıyla basılmıştır. Bu yüzden bazı kavramlar anlatılırken bu kavramların nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği ile ilgili doyurucu bilgiler de bulunmaktadır. Kitapta, anlatılmak istenilenler gereksiz uzatılmadan akıcı bir üslupla anlatılmaktadır. Yazarın Yönetim kitabında, çok kaynak kullanmadan bilgisini konuşturduğu dikkat çekmektedir.

Yönetim kitabı, yönetimin özünü kavramak isteyenlerin faydalanabileceği bir kitap. Kitaplığınızda bulunmasa da en azından bir kere okumanız yönetime bakışınızı olumlu etkileyecektir.

Yönetim, 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümler;

Giriş: Yönetim Biliminin Tanım, Kapsam, Nitelik ve Yöntemi

      1. Bölüm: Yönetimin ve Yönetsel Düşüncenin Toplumsal Mirası ve Evrimi

      2. Bölüm: Yönetimin Özü: İşbölümü, Otorite ve Hiyerarşi

      3. Bölüm: Dev Örgütlerin Yapı ve İşleyişini Kuramlaştırma Çabaları: Örgüt Kuramları

      4. Bölüm: Yönetsel Örgütlenmenin Evrensel Öğeleri, Araç ve Yarınları

 

         Tanıtım Bülteni;

Türkçe’de temel olguların felsefi kuramsal irdelemesini yapan yayın sayısı sınırlıdır. Yönetim, bu sınırlı sayıdaki etkileyici çalışmalardan biridir.

Yönetim, yönetim olgusu ve düşüncesinin toplumsal içeriğe sahip olduğunu, bunun ancak maddi ve teknik temellere bakılarak açıklanabileceğini savunur. Böylece, kitap Türkçe yönetim alanyazınına, tarihsel maddeci bakış açısının örneği olarak yerleşir.

Yönetim, yönetimi özü bakımından tanımlar: Yönetim, her biri birbirinden zorunlu olarak doğan “işbölümü – otorite – hiyerarşi” ilişkilerinin bağıntısıdır. Farklı tarihsel tipleri, özgün bağıntılar temelinde belirleyebileceğimizi ileri sürer. Bunlardan çağımıza ait olan ikisini, “bürokrasi” ile “dev tekeller” tiplerini irdeleyerek savını somutlar.

Kitap, 20. yüzyılda yönetim düşüncesine egemen olmuş bulunan “örgüt yaklaşımı” ve “süreç yaklaşımı” açıklamalarını görüş alanına çeker; bunları tanıtmakla yetinmez, maddi ve teknik temelleri ile ilişkilerini kurarak eleştirme işleminden geçirir.

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK’in ilk olarak 1975 yılında yayınlanmış olan bu kitabı, yönetim olgusu ile uğraşanlar için klasik değere ve öğrenciler için temel niteliğe sahip bir çalışmadır.