Gareth Morgan, 424 sayfa, Çeviri: Gündüz Bulut.

Yönetimin anlaşılmasını kolaylaştıran bir kitap. Örgütleri metaforlarla anlatması, anlaşılırlığını arttırdığı gibi yönetime ilgi de çekmekte. Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor kitabı, bütün örgüt ve yönetim teorilerinin özünde bir metafor barındırdığından hareket etmekte. Klasik örgütler için kullanılan “makine” metaforunu, yönetimle ilgilenen herkes duymuştur. Bu kitap kullandığı değişik metaforlarla, farklı bakış açısı sağlamakta.

Morgan, Metafor kitabında akademik denebilecek bir dil kullanmıştır. Fakat kitapta ilgi çekici konular, örneklerle anlatıldığı için bıkkınlık vermiyor. Kitapta “kaynakça” bölümü olmayışı da dikkat çekici bir ayrıntı. Fakat bu, Morgan’ın roman gibi bir kitap yazdığını akla getirmesin. Morgan kullandığı bilgilerin kaynağını, kullandığı yerde vermekte. Akademik alıntılarda olduğu gibi soyisim ve tarih şeklinde vermek yerine kişinin ismi ve soyismi ile birlikte veriyor. Örneğin; “Chris Argyris ve Donald Schön’ün vurguladıkları gibi, insanlar kendilerini tehdit altında veya savunmasız hissettiklerinde genellikle kendilerini ve çalışma arkadaşlarını korumaya yönelik ‘savunma rutinleri’ geliştirirler”.

Metafor kitabı, örgütsel yaşama ışık tutmakta ve kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Değişen dünyada, örgüt yapıları ile birlikte yönetimin nasıl değiştiğini anlamak için güzel bir kaynak. Bunun yanı sıra sadece geçmişin anlaşılmasına değil geleceğin de öngörüde bulunmaya da olanak sağlıyor.

Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor kitabı, 12 bölümden oluşuyor bunlar;

 1. Giriş
 2. Makineleşme ipleri ele geçiriyor: Makine olarak örgütler
 3. Doğa işe karışıyor: Organizma olarak örgütler
 4. Öğrenme ve kendi kendini örgütleme: Beyin olarak örgütler
 5. Toplumsal gerçekliği yaratmak: Kültür olarak örgütler
 6. Çıkarlar, çatışma ve iktidar: Politik sistem olarak örgütler
 7. Platon’un mağarasını dolaşırken ruhların hapishanesi olarak örgütler
 8. Değişim mantığını anlamak: Akış ve dönüşüm olarak örgüt
 9. Çirkin yüz: Tahakküm araçları olarak örgütler
 10. Metaforun meydan okuması
 11. Örgüt yaşamını okumak ve biçimlendirmek
 12. Sonsöz

Tanıtım Bülteni

Yaşamın her alanında etkin yöneticiler ve meslek insanları, örgütlemeye veya yönetmeye giriştikleri durumları “okuma” sanatında beceri kazanmak zorundadırlar.

Bu kitap örgütsel yaşamı okuma ve anlama sanatını inceliyor ve geliştiriyor.

Örgütler aynı anda birçok şeydir. Karmaşık ve çok yüzlüdür. Çelişkindir. İş yönetiminin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların çoğu zaman böylesine zorlu olmasının nedeni de budur. Herhangi bir verili durumda, hepsi de etkin yönetim üzerinde bir etkide bulunan birçok farklı eğilim ve boyut söz konusu olabilir.

Gareth Morgan bu kitabında farklı boyutları irdeleyen rakip teorilere yeni bir biçimde yaklaşabileceğimizi gösteriyor. Bunların güçlü yönlerini görüp devreye sokmayı öğrenebilir ve kaçınılmaz zayıf yönlerinin farkına varabiliriz. Teorileri farklı amaçlar doğrultusunda biçimlendirmeyi ve yeniden biçimlendirmeyi öğrenebiliriz. Böylece teorilerden çok insanların direksiyonun başında olduğu bir yönetim pratiğine daha derin kavrayışlı bir yaklaşım için gerekli zemini oluşturabiliriz.

Bu kitap değişen bir dünyada örgütleri anlamak, yönetmek ve tasarlamak konusunda yaşamsal önem taşıyan bir düşünme tarzı sunmaktadır.