Tim Hindle, Çeviri: Ümit Şensoy, 484 sayfa

Yönetimde Çığır Açan Fikirler ve Gurular  (Guide to Management Ideas and Gurus) kitabında adından da anlaşılacağı üzere, etkili yönetim fikirleri ve yönetim duayenleri anlatılmakta. Kitapta, geçtiğimiz yüzyılda şirketleri en çok etkileyen yönetim kavramları ile birlikte bu kavramların arkasındaki yönetim duayenleri tanıtılmaktadır.

Kitabın amacı ve içeriği net. Kitap iki bölümden oluşuyor; 1. Bölümde yönetim fikirleri, 2. Bölümde yönetim guruları anlatılıyor. Yönetim fikirleri, yöneticiler için geniş bir perspektif sunuyor. Yönetim fikirlerinin derli toplu olarak bir arada olması çok faydalı olmuş. Yönetim gurularının anlatılması da; kitaplarda ismini çokça gördüğümüz kişilerin yakından tanınmasını sağlıyor.

Kitapta kullanılan dil, sıkıcı değil. Her konu birkaç sayfada özetlenmiş. Konuların sonunda, daha derin araştırma yapmak isteyenler için “okuma listesi” verilmiş. Bu yönüyle kitap; okuyucuyu sıkmadan bilgilendirmekte, daha çok şey öğrenmek isteyenlere de yol göstermekte. Kitapta her başlık, birbirinden bağımsız olarak okunup anlaşılabilir. Yönetimde Çığır Açan Fikirler ve Gurular, yönetimde etkili olan fikirler ve bunların arkasındaki düşünürleri tanımak için bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Tanıtım Bülteni

İş dünyasında yönetim başarısı, çığır açan fikirlerin ve bunların gündeme getirdiği yeni kavramların üzerinde yükselmiştir. Bu fikirlerin en parlakları “yönetim guruları” diye bilinen kişilerce ortaya atılmıştır.

Yönetimde Çığır Açan Fikirler ve Gurular, okuyucuyu yıllar boyunca iş dünyasındaki değişimlere yön vermiş yönetim fikirleri arasında, öğretici bir tura çıkarıyor.

  • Son yüz yıl içinde iş yönetimini en çok etkilemiş yüzden fazla fikir
  • Bu fikirlerin oluşumunun kısa tarihçeleri
  • Gündeme gelen kavramlarla ilgili kısa açıklamalar ve ek okuma önerileri
  • Geçmişte ve günümüzde iş dünyasındaki en etkili elli yönetim gurusu

Tim Hindle’ın İkinci Kısım’da yer verdiği yönetim düşünürleri arasında, “Meşhur Beşli”nin, Peter Drucker, Douglas McGregor, Michael Porter, Alfred Sloan ve Frederick Winslow Taylor’ın ve birçok Amerikalı yöneticinin yanı sıra, İngiltere, Japonya, Hindistan, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden de yirmiden fazla isim bulunuyor.

İş yönetiminde çığır açan fikirler ve düşünürler hakkında son derece kullanışlı bir başvuru kaynağı.