Yazarlar: Stephen P. Robbins – San Diego State University

David A. Decenzo – Coastal Carolina University

Mary Coulter – Missouri State University

Çeviri Editörü: Prof. Dr. Adem Öğüt

Sayfa sayısı: 496

Yönetimin Esasları (Fundamentals of MANAGEMENT) kitabında ilk dikkat çeken ayrıntı, yazarları tanıtıcı bilgilerin verilmeyişi. Bu, kitabın çeviri olmasından ve kitabın orijinal halinde de bu şekilde olmasından kaynaklanabilir. Kitabın amacı çok iddialı; Piyasadaki, en son değişiklikleri içeren ve en cazip yönetime giriş kitabını sunmak. Bu iddialarını gerçekleştirebilmek için kitapta; güncel gelişmeler, anlaşılır bir şekilde sunulmaya çalışılmaktadır. Yönetim ile ilgili temel kavramlar, uygulamalarla anlaşılır hale getirilmiş.

Kitap hala basımda ve kağıdı çok kaliteli. Yönetimin Esasları, amacını gerçekleştirebilmek için güncel yönetim örnekleri ile konuların anlaşılmasını sağlıyor. Kitabın ismi ile içeriği birbiri ile uyumlu. Yönetim ile ilgili öğrenilmesi gereken temel bilgileri etkileyici bir şekilde öğretiyor. Herhangi bir bölümü okuduğunuzda etkilenmemek elde değil. Yeni bir şeyler öğrendiğinizi fark edebiliyorsunuz.

Yönetimin Esasları kitabı, iyi ki yazılmış denebilecek türden bir kitap. Özellikle yönetim alanında böyle bir kitabın varlığı ve Türkçeye çevirilmiş olması mutluluk verici. Yazarların akademik geçmişleri ve kitap içerisinde kullandıkları kaynaklar, kitaba karşı güven oluşturmakta. Yönetim ile ilgili ödev hazırlamak isteyenler için güzel bir kaynak, yönetim konusunda bilgi edinmek isteyenler için bir başucu kitabı niteliğinde olduğu söylenebilir.

Yönetimin Esasları, 15 bölümden oluşuyor. Bu bölümler;

 1. Yöneticiler ve yönetim
 2. Yönetim çevresi
 3. Bütünleştirici yönetsel konular
 4. Karar vermenin temelleri
 5. Planlamanın temelleri
 6. Örgütsel yapı ve tasarım
 7. İnsan kaynaklarını yönetme
 8. Değişimi ve yenilikçiliği yönetme
 9. Birey davranışının temelleri
 10. Grupları anlama ve çalışma takımlarını yönetme
 11. Çalışanların motive edilmesi ve ödüllendirilmesi
 12. Liderlik ve güven
 13. İletişim ve enformasyonu yönteme
 14. Denetimin temelleri
 15. İşletme yönetimi

Tanıtım bülteni;

Bu kitap, geleceğin yöneticileri olan öğrencilere, becerilerini pekiştirmek isteyen profesyonellere ve yenilenme gereksinimi hisseden deneyimli yöneticilere yönetimin satır başlarını bütüncül bir yaklaşımla sunmaktadır.

İş dünyasının gerçeklerinin yönetsel kavramlarla ilişkilendirilerek ele alınması, bunların günlük hayatta karşılaşan sorunları gidermede nasıl kullanılacağına değinilmesi kitabın işlevselliğini artırmaktadır. Medyada gündem oluşturan örnek olaylar, bölümlerin içerisine yerleştirilmiş olan resimli örnekler, uygulamalara ilişkin verilen istatistiksel bilgiler konuları anlaşılır kılmaktadır. Her bölüm sonrasında yer verilen bölüm özeti ve bölüme ilişkin sorular, konuların özümsenmesine destek olmaktadır.

Kitabın son kısmında, anlatılan konulara ilişkin sunulan kişisel beceri düzeylerinin saptanmasına yönelik ölçeklerin okuyucuların kendilerini değerlendirmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Okuyuculara yönelik hazırlanan zengin içerikli öneriler yönetim becerilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Türkçe’ye çevrilirken, akıcı dili ve sürükleyiciliği özenle muhafaza edilmeye çalışılan ‘Yönetimin Esasları’, akademi dünyası açısından referans kitabı niteliği taşımakla birlikte, öğrenciler ve uygulamacılar için de önemli bir yol göstericidir.