İlgisiz Yönetim Tarzı

Yöneticilerin kimi zaman örgütün amaçlarına ve sorunlarına karşı ilgi göstermedikleri görülmektedir. Yöneticinin, yönetim görevlerini de önemsemediği örgütlerde ise bir “başıboş”luk oluşacağı söylenebilir. Çünkü yöneticinin her şeyi oluruna bırakmasıyla düzensiz bir [...]