Yönetsel Yazılar

Home/Tag: Yönetsel Yazılar

Yönetim Kuramları

Yönetim ilk insandan beri vardır ama kuramlaşması biraz uzun sürmüştür. Eski zamanlardan beri yönetimde bazı teknikler izlenmiştir. Fakat yönetimin kuramlaşması ile yönetimdeki teknikler daha bilinçli uygulanmaya başlanmıştır. Yönetim kuramları, [...]

Liderlik Türleri

Liderlik, bir yanda tanımlanması zor bir kavram iken diğer yanda çok fazla tanımı yapılan bir kavramdır. Tanımlanmasının zor olması belki de çok fazla tanımı olmasından kaynaklanmaktadır. Liderliğin tanımı, kişiye göre [...]

Yönetim Biçimleri

Yönetim, bir grup insanı önceden belirlenmiş hedeflere göre yönlendirme, bu kişilerin aralarındaki iş paylaşımı, işbirliği ve birlikteliği sağlama gayretlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise yönetim, örgütün amaçlarını [...]

Go to Top