Yönetim Tarzı

Home/Tag: Yönetim Tarzı

İlgisiz Yönetim Tarzı

Yöneticilerin kimi zaman örgütün amaçlarına ve sorunlarına karşı ilgi göstermedikleri görülmektedir. Yöneticinin, yönetim görevlerini de önemsemediği örgütlerde ise bir “başıboş”luk oluşacağı söylenebilir. Çünkü yöneticinin her şeyi oluruna bırakmasıyla düzensiz bir [...]

By |2021-04-01T17:39:15+03:00Nisan 1st, 2021|Categories: Yönetim Bilgisi|Tags: , , |0 Comments

Çalışanları Çok Serbest Bırakmak da Onları Çok Sıkmak Kadar Tüketiyor

Tükenmişlik, bireyi etkileyerek çalışma performansını düşüren bir sendromdur. Bireyin performansının düşmesi, örgüt performansını da düşürmektedir. Çalışma hayatında çok karşılaşılan bir sorundur. Tükenmişliğe örgütlerin “baş belası” denilebilir. Tükenmişlik sendromuna giren çalışanlar, [...]

By |2019-04-30T11:49:15+03:00Nisan 29th, 2019|Categories: Yönetim Araştırmaları|Tags: , |0 Comments
Go to Top