Kamu Yönetimi

Home/Tag: Kamu Yönetimi

Kamu Yönetiminin Yapısı

Sadece başkentte örgütlenmek, yönetsel faaliyetleri ülkenin her köşesinde yürütebilmek için yeterli değildir. Bunun için kamu hizmetlerini ülke geneline yayabilecek şekilde bir örgütlenme yoluna gidilmektedir.  Türkiye’de kamu yönetimi, merkezi yönetim ve [...]

Go to Top