Kamu Yönetimi

Home/Yönetim Bilgisi/Kamu Yönetimi

Kamu Yönetiminin Yapısı

Sadece başkentte örgütlenmek, yönetsel faaliyetleri ülkenin her köşesinde yürütebilmek için yeterli değildir. Bunun için kamu hizmetlerini ülke geneline yayabilecek şekilde bir örgütlenme yoluna gidilmektedir.  Türkiye’de kamu yönetimi, merkezi yönetim ve [...]

Yönetim Biçimleri

Yönetim, bir grup insanı önceden belirlenmiş hedeflere göre yönlendirme, bu kişilerin aralarındaki iş paylaşımı, işbirliği ve birlikteliği sağlama gayretlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise yönetim, örgütün amaçlarını [...]

Go to Top