Yönetsel Roller

Tüm sosyal organizasyonlar yapısal olarak birbirinden farklılıklar gösterir. Buradaki her birey, hem kişilik özellikleri hem de sosyal konumları açısından da birbirinden farklıdır. Buna göre yetki, sorumluluk ve beklentileri de değişir. [...]