Klasik Örgüt Kuramı – Makine Metaforu

Klasik örgüt kuramı 1900-1930 yılları arasında Amerika ve Avrupa’da etkili olmuştur. Örgüt kuramları içinde en eski olanı klasik örgüt kuramıdır. Bu akımın temsilcileri, zamanın bilimsel gelişmelerinden ve teknolojik ürünlerinden yararlanmışlardır. [...]