Otoriter Yönetim Tarzı

Otoriter yönetim tarzı, yöneticinin örgütte tek başına karar vermeyi bir hak olarak gördüğü yönetim anlayışıdır. Yönetimin bilimleşmesinden önce de böyle bir anlayışın çok yaygın olduğu bilinmektedir. Hatta yönetim biliminin ortaya [...]