Demokratik Yönetim Tarzı

Kökeni Antik Yunan’a kadar uzanan “demokrasi” terimi, devletin halk tarafından yönetilmesidir (Heywood, 2013). Demokrasiyi temel alan demokratik yönetimde halkın bir topluluk hâlinde yönetime katılması söz konusudur (Sencer, 1985). Bir devlet [...]