Yönetim, ilk insandan beri var olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Varlığı insanlık tarihi kadar eski olmasının yanında önemi her geçen gün artmaktadır. Peter Drucker, insanların günümüzde çok fazla seçenek arasında kaldığını ve karar vermesinin zorlaştığını belirtmektedir. Herbert Simon’un yönetimin kalbi olarak gördüğü “karar verme”, herkesin karşılaştığı bir zorunluluk olmuştur. Bu yönüyle hayatın akışı içinde insanların başka insanları yönetmesi gerektiği gibi kendilerini de yönetmesi gerekmektedir.

Yönetim denilince akla öncelikle bir örgüt (şirket, okul, hastane, fabrika vb.) içerisindeki insanların yönetilmesi gelmektedir. Odağında yönetim olan  bir site olan yönetsel.com adresinde, yönetimi en geniş anlamıyla ele almayı istedik. Bunun için yalnızca başka insanların yönetilmesini değil insanın kendi kendini yönetmesini de göz önünde bulundurmaktayız. Dolayısıyla zaman yönetimi ve stres yönetimi gibi kavramları göz ardı etmemiz mümkün değil. Ayrıca kendini yönetemeyen insanların, başkalarını yönetebilmesi ne kadar mümkün olabileceği de ayrı bir konu.

Yönetsel Düşüncenin Gelişimi

Peki yönetim nedir, yönetim nasıl doğmuştur? Yönetim, iki veya daha fazla insanın bir şeyleri başarabilmek amacıyla birbirlerine yardım etmesinden doğmuştur. Bir araya gelen insanların işi başarabilmeleri için yönlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu insanlardan en fazla verimin alınabilmesi, hepsinin aynı yönde çaba göstermeleriyle mümkün olacaktır. Örneğin yol ortasındaki bir kayayı yerinden tek başına oynatamayan bir insanın, başka insanların yardımına ihtiyacı vardır. Birkaç insanın yoldaki kayayı yerinden oynatabilmesi, hepsinin de bunu istemesine bağlıdır. Fakat sadece istemek tek başına yetmemekte aynı zamanda güç birliği de yapılması gerekmektedir. Bu nedenle herkes aynı anda kayayı kaldırmaya çalışmazsa bu işin gerçekleşmesi zordur. İşte birkaç kişi kayayı kaldırmaya çalışırken bu insanları yönlendiren kişi, yönetim işini yapmaktadır.

Yönetim insanlık tarihi kadar eski bir kavram olmasına rağmen insanların ilgisini çekmesi; yönetimin başarısının, daha çok üretim anlamına geldiğinin anlaşılmasıyla olmuştur. Fabrika sahiplerine, yönetim işinin bu işin uzmanlarına bırakılması önerilmiştir. Günümüzde de büyük şirketlere baktığımızda, şirketleri CEO’ların yönettiği görülmektedir. Sermaye sahipleri bir şirketi yönetirken kendi yaptıkları hataları veya verimsizliği hoş görebilirken, yöneticinin kusursuz bir yönetim sergilemesi beklenmektedir. Bu yüzden örgütlerin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi daha verimli sonuçlara ulaşılması bakımından tercih edilen bir durumdur.

Bir Süreç Olarak Yönetim

Yönetim, belli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanların bu amaçları başarılı bir şekilde yerine getirmesi sürecidir. Yönetim Bilimciler, yönetimi bir süreç olarak tanımlamaktadır. İnsanları bir araya getiren amaç süreklilik arz ettiği için bu amacın gerçekleştirilmesi de süreklilik arz etmektedir. En iyi yönetim için bu sürecin en güzel şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden yönetim ile ilgili yapılan araştırmalar, bu süreci daha etkili hale getirmeyi amaçlamıştır. İyi bir yönetim için işlerin yapılmasının en etkili yolu bulunmaya çalışılmıştır.

Her ne kadar çoğu insan önemsemese de bir işin en iyi şekilde yapılmaması, para ve zaman kaybı anlamına gelmektedir. Bazen bu boş vermişlik öyle bir hal almaktadır ki ihmaller neticesinde can kayıpları bile yaşanabilmektedir. Bu nedenle yönetim, insanlar için çok önemli bir kavramdır. Bir işin nasıl yapılacağının bilinmesi, insan için bir kayıp değildir. Yeni karşılaştığımız bir cihazı çalıştırmak için iki yol vardır; birincisi deneme-yanılma, ikincisi de kullanım kılavuzuna bakmaktır. Boş zamanı çok olanlar için deneme-yanılma yöntemi cazip gelebilir fakat deneme yaparken cihaz bozulursa? Diğer yandan zaman kaybı olarak görülen kullanım kılavuzuna bakmanın ise deneme-yanılma kadar zaman kaybına yol açmayacağı açıktır. Şimdi bu örnekte kullanım kılavuzuna bakınca zaman kaybı yaşanmayacağını ve cihazın bozulmasına yol açmayacağımızı (normal durumlarda) gördük. Peki bu cihaz, iş yaparak para kazanmak için kullanılacaksa?

Etkili Yönetim

Yönetim, işlerin en verimli ve etkili şekilde yapılmasının yolunu göstermektedir. Her ne kadar hayatta her şey 2×2=4 netliğinde olmasa da, herkesin kabul ettiği şeyleri kabul etmemenin insana bir şey kazandırmayacağı açıktır. Yönetim de böyledir, şöyle şöyle yaparsanız başarılı olursunuz gibi kesin şeyleri kimse söyleyememektedir. Çünkü aynı nehirde iki kez yıkanmak mümkün olmadığı gibi hayat sürekli değişmektedir.

Yönetim ile ilgili günümüzde çoğu kimsenin kabul ettiği şeyler vardır. Daha güzeli bulunana kadar en güzeli de bunlardır. Bu yüzden yönetim ile ilgili belli bir başarı yakalamak isteyen herkes; yönetim ile ilgili kafa patlatan, araştırma yapan insanların düşüncelerini dikkate almak zorundadır. Ben kimseyi tanımam, benim başarılı olduğum yöntemlerim var diyen insanlar ise; deneme-yanılma yöntemiyle, yönetim bilimcilerin daha önce söylediği bir şeyleri bulmuştur. Ama yönetimle ilgili her şeyi deneme-yanılma yoluyla bulmak; yönetim bilimi ve gelişimi göz önüne alındığında binlerce yıllık bir ömür gerektirmektedir.