Organizma Olarak Örgütler – Organizma Metaforu

Mekanik örgüt anlayışlarının sorunları neticesinde, birçok örgüt teorisyeni mekanik yaklaşımdan uzaklaşarak kaynak olarak biyolojiye yönelmişlerdir. Zamanla örgüt kuramı biyolojiden etkilenmiş; örgütler,  çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için bağımlı oldukları çevrede varlığını devam [...]