Önceki yazımızda Eğitim Yönetimi Okuma Listesi’ni yayınlamıştık.  Bu yazımızda, Kamu Yönetimi Okuma Listesi’ni değerli ziyaretçilerimize sunuyoruz. Kamu Yönetimi’ndeki yönetsel gelişim yolculuğunda bu listenin size çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kamu Yönetimi Okuma Listesi’nin pdf formatını bu bağlantıdan indirebilirsiniz: Kamu Yönetimi Okuma Listesi

Kamu Yönetimi Okuma Listesi – Önerilen Kitaplar:

Acar, M. ve Özgür, H. (2003). Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ankara: Nobel Yayınları.

Acar, M. ve Özgür, H. (2004), Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel Yayınları.

Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları

Coulter, M., Deconzo, D. A. ve Robbins, S. P. (2013). Yönetimin esasları: Temel kavramlar ve uygulamalar (Çev. Ed.: Ö. Adem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Çukurçayır, M. A., Eroğlu, H. T. ve Uğuz, H. E. (2012), Yönetişim, Konya: Çizgi Kitabevi.

Eryılmaz, B. (2014). Kamu Yönetimi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Eryılmaz, B. (2006), Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstanbul: İşaret Yayınları.

Eryılmaz, B. (2013). Bürokrasi ve Siyaset, İstanbul: Alfa Aktüel.

Fayol, H. (2013), Genel ve Endüstriyel Yönetim, Ankara: Adres Yayınları.

Fişek, K. (2015). Yönetim. Ankara: Kilit Yayınları.

Heper, M. (2010), Türkiye’de Devlet Geleneği, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.

Poggi, G. (2014), Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Keleş, R. (2015), Kentleşme Politikası, İstanbul: İmge Yayınevi.

Köseoğlu, Ö. ve Sobacı, M. Z. (2015), Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Bursa: Dora Yayıncılık.

Mouzelis, N. P. (2001), Örgüt ve Bürokrasi, Konya: Çizgi Kitabevi.

Ortaylı, İ. (2011), Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Ortaylı, İ. (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Neşriyat.

Özgür, H. ve Kösecik, M. (2013), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I, Ankara: Nobel Yayınları.

Özgür, H. ve Kösecik, M. (2014), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II, Ankara: Nobel Yayınları.

Öztaş, N. (2014), Örgüt, Ankara: Otorite Yayınları.

Öztaş, N. (2014), Yönetim, Ankara: Otorite Yayınları.

Saruhan, Ş. C. ve Yıldız, M. L. (2013). Çağdaş Yönetim Bilimi. Beta Basım Yayım Dağıtım.

Sobacı, M. Z. (2014), İdari Reform ve Politika Transferi, Ankara: Dora Yayınları.

Sobacı, M. Z. ve Yıldız, M. (2012), E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Ankara: Nobel Yayınları.

Sözen, C. ve Basım, H. N. (2012), Örgüt Kuramları, İstanbul: Beta Yayınları.

Şengül, R. (2014). Yerel Yönetimler, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Françoise, D. (2007), Bürokrasinin İcadı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Taylor, F. (2013), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Ankara: Adres Yayınları.

Tortop, N., Aykaç, B. Yayman, H. ve Özer, M. A. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.

Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2012). Yönetim bilimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Weber, M. (2013), Bürokrasi ve Otorite, Ankara: Adres Yayınları.

Wilson, W. (1961). İdarenin incelenmesi. Nermin Abadan (Çev.), Woodrow Wilson Seçme Parçalar, Ankara: Yenilik Basımevi.

Yıldız, M. ve Sobacı, M. Z. (2014), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, Ankara: Adres Yayınları.