Yazarlar:

Prof. Dr. Halit Keskin

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün

Dr. İpek Koçoğlu

Sayfa sayısı: 560

Örgüt Teorisi kitabı, Türkiye’de örgüt teorisini örgüt felsefesiyle birleştiren ilk özgün eser niteliğindedir. Kitapta dikkat çeken bir ayrıntı; uzun yıllar üzerinde özenle çalışılarak ortaya çıkarılan bir eser olmasıdır. Örgüt Teorisi kitabının amacı; “Örgüt teorisini okuyucuya tanıtmak, bu alandaki farklı bakış açılarını, konuları ve teorileri aktarmak ve bunları değerlendirebilecek bir altyapı oluşturmak”tır.

Örgüt Teorisi kitabının dili akıcı ve anlaşılır. Okuyucuyu sıkmadan bilgi verilmekte. Konuların anlaşılmasına yardımcı görseller kullanılmış. Göze hoş gelen bir şekilde dizayn edilmiş. Türkiye’de özgün bir eser ortaya koymak için mecburen birçok yabancı kaynaktan yararlanılmış. Kitap için büyük emek verildiği, kullanılan kaynaklardan da anlaşılmakta.

Yönetim’in uygulama yeri olan örgütlerle ilgili geniş kapsamlı bilgi edinmek için çok ideal bir kitap. Kitabın konusunun herkesin ilgisin çekmemesi bir dezavantaj olarak görülebilir. Fakat “örgüt” ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için bulunmaz bir kaynak. Özellikle yönetim ile ilgilenenlerin, bilgilerini sağlam temellere oturtabilmelerini sağlayacak bir kitap olduğunu söylemek mümkün.

Örgüt Teorisi 12 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

 1. Örgüt teorisine giriş: Örgütsel araştırmalar, örgütler ve önemi
 2. Örgüt teorisini anlamak: Tanımı, önemi, temelleri ve evrimi
 3. Örgüt teorisinin felsefi doğasını anlamak
 4. Örgüt teorisinde tarih öncesi ve antik çağ
 5. Pozitivist örgüt teorisi
 6. Modernist örgüt teorisi
 7. Açık sistem rasyonel örgüt modellerinde gelişmeler
 8. Açık sistem doğal örgüt yaklaşımı
 9. Yorumlayıcı yaklaşım
 10. Yorumlayıcı örgüt kültürü yaklaşımı
 11. Örgüt teorisinde eleştirel yaklaşım
 12. Örgüt teorisinde postmodernist yaklaşım

 

Tanıtım Bülteni

Örgüt Teorisi kitabı, örgüt teorisi disiplinini okuyucuya tanıtmak, bu alandaki farklı bakış açılarını, konuları ve teorileri aktarmak ve bunları değerlendirebilecek bir altyapı oluşturmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta, sosyal bilimlerde pozitivist yaklaşımla birlikte ortaya çıkan modernizmin örgüt teorisine ışık tuttuğu 19. yy.dan itibaren örgüt teorisinde postmodernist yaklaşımın hâkim olduğu 21. yy.a kadar örgüt teorisinin nasıl gelişim gösterdiğinin, örgüt teorisinin farklı zamanlarda hangi yaklaşımların hâkimiyeti altına girdiğinin, yaklaşımlar arası çatışmaların örgüt teorisine nasıl yansıdığının ve örgütleri anlama konusunda ne gibi zorluklar oluşturduğunun sistemli bir şekilde okuyucuya aktarılması amaçlanmıştır. Kitap, örgüt teorisinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini tarihsel bir bakış açısıyla açıklarken aynı zamanda toplumsal değişimin diğer bilim alanlarındaki gelişmelerle nasıl örtüştüğünü ve kronolojik olduğu kadar felsefi gelişimini de aydınlatmayı hedefler.

Örgüt teorisinin etkin bir biçimde öğrenilmesi için öncelikle alanın çeşitliliği ve karmaşık doğası kabul edilmelidir. Örgüt teorisini tek bir bakış açısına indirgemeye çalışmak yerine birçok paradigmanın farklı bakışları çerçevesinde incelemek ve zenginleştirmek gerekmektedir. Bu kitapta, örgüt teorisinin karmaşıklığı ve yönetim uygulamalarıyla olduğu kadar sosyal hayatla bağlantısı, birçok kitaptaki eş biçimli yaklaşımların bu alana getirdiği uyumlu ve tamamlayıcı açıklamaların ötesinde farklı yaklaşımların eleştirel ve farklılık yaratan değerlendirmeleri ile ortaya konmuştur. Örgüt teorisinde kalıpları yıkmak, tek bir paradigma esasına dayalı analizin önüne geçmek, tartışmaya ve eleştiriye açık, dönüşsel düşünceye uygun bir zemin hazırlamak ve paradigmalar üstü bir anlayışı cesaretlendirmek hedeflenmiştir. Nihai olarak, okuyucunun örgütü farklı bakış açıları çerçevesinde anlayabilmesi, eleştirel düşünebilmesi, örgüt teorisini mevcut düşünce kalıplarının ötesine taşıyabilmesi ve zenginleştirici teorik diyaloglar geliştirebilmesi beklenmektedir.