Çoğu insan zamanın yetersizliğinden yakınırken, bazılarının zamanlarını çok verimli olarak kullandıkları görülmektedir. Herkesin aynı miktarda zamana sahip olduğu bir gerçektir. Durum böyle iken bazı insanların diğer insanlarla aynı miktarda zamana sahip iken onlara göre nasıl daha fazla iş yapabilmelerini kavrayabilmek can alıcı bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yolu hiç şüphesiz zaman yönetiminden geçmektedir.

Zaman yönetimi; amaç ve hedeflere ulaşmak için çok önemli bir kaynak olan zamanın etkili ve verimli kullanılabilme becerisidir. Çalışma hayatında da zaman yönetimi çok önemlidir. Zamanı daha verimli kullanabilmek için öncelikle bu konuda istekli olunmalı ve bunun için yardımcı olacak alışkanlıklar kazanılmalıdır. Bunun yanında insanlarda çalışma ahlakı kavramı gelişmelidir. Çalışmanın çok önemli ve onurlu bir çaba olduğu ve bunun için ayrılmış olan zamanın boş yere harcanmaması düşüncesinin kazanılması çok önemlidir. Bu düşünce insanların daha verimli olması ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkması ile zamanın etkin kullanılmasını sağlayacaktır.

Günümüzde artan rekabet koşullarında zaman, geri dönüşümü mümkün olmayan maliyet unsuru olarak görülmektedir. Zamanı etkili olarak kullanabilmek için kazanılması gereken alışkanlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Hedef ve amaçların belirgin olması,
  • Planlama yapılması,
  • Önceliklerin belirlenmiş olması,
  • Acil durum değerlendirmesinin yapılması

Zamanı etkili olarak kullanmanın pozitif sonuçları vardır. Verimliliğe yönelik sonuçları buna örnek olarak gösterilebilir. Çünkü zaman yönetiminde başarılı kişilerin performansı artar ve verimlilikleri de bundan olumlu şekilde etkilenir. Bu durum kişiye yarar sağladığı gibi örgüte de yarar sağlar. Zamanı etkili kullanmanın diğer bir pozitif sonucu da olumlu psikolojik sonuçlardır. Göreve harcanan zamanın, görevden tatmin olmayla yakın ilişkisinin olduğunu doğrulayan araştırmalar mevcuttur. Zamanı etkili olarak yönetmek, iş tatminini arttırarak üstün performans sağlamaktadır. Etkili zaman yönetimi için; zaman boşluklarını tanıyıp doldurabilme, iyi bir kayıt ve dosyalama sistemi geliştirme, yetenekli olunan konulara öncelik verme, “hayır” diyebilme ve ziyaretçilerin zaman öldürmesine izin vermeme teknikleri önerilmektedir.

 

Yararlanılan Kaynaklar

Balcı, A. (1990). Zaman yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 92-102.

Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi2(1), 34-47.

Uğur, A. (2000). Çalışma hayatında zaman yönetimi. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 12(143), 18–22.