Risk, gelecekte yaşanacak olayların veya ortaya çıkacak durumların işletmenin amaçlarını etkileme ihtimalidir. Geleceği ön görebilmek çok zor olduğu için örgüt içi ve dışı birçok faktör, işletmeyi olumsuz etkileyebilir. Risk, geleceğe yönelik belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik olumlu sonuçlar da ortaya çıkarabilir fakat doğabilecek olumsuzluklar işletmeler için tehdit oluşturmaktadır.

Gelecek her ne kadar belirsizlik taşısa da geçmiş yaşantılar, gelecek için tahminler yapmayı kolaylaştırmaktadır. Geçmişte meydana gelen problemler, gelecekte ortaya çıkabilecek problemlere örnek niteliği taşımaktadır. Bu nedenle hiçbir şey yapmamaktansa gelecekte ortaya çıkabilecek problemlere ilişkin önlemler almak, ortaya çıkabilecek zararı azaltacaktır.

Risk yönetimi, işletmelerin yerine getirdiği faaliyetlerle alakalı meydana gelebilecek risklerin belirlenerek bunların etkisini en aza indirecek önlemlerin alınmasıdır. İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirirken her adımda ortaya çıkabilecek riskleri sistematik bir şekilde tespit etmesi, ortaya çıkabilecek risklerin etkilerini azaltmaya yönelik önlemler alması ve bunun etkin bir şekilde işlediğinin takip edilmesi; risk yönetimi kapsamındadır.

Risk yönetiminin gerçekten işe yarayabilmesi için öncelikle işletmelerin gerçekleştirmek istediği hedefler ortaya konmalıdır. Bunlar belli olduktan sonra varılmak istenilen yere götüren yoldaki engeller kaldırılabilir. İşletmenin hedefleri önündeki engeller tespit edildiği zaman bunların değerlendirilmesi gerekir. Engellerin belirme ihtimalleri ve işletmeye verebileceği zarara göre sıraya konmalıdır. Alınacak önlemler en önemli riskten en önemsize doğru sıralanırsa risk yönetimi daha başarılı olacaktır.

Risk yönetiminin işletmeler için faydası yadsınamaz. Öncelikle işletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için amaçların önündeki risklerin kaldırılması gerekmektedir. Ortaya çıkabilecek riskler önceden belirlendiği için bunlara dikkat çekilerek sorumluluklar güçlendirilir. Risk yönetimi ile bir nevi işletmenin zayıf halkalarına işaret edildiği için işletmenin kaynakları ve insanların enerjisi ihtiyaç duyulan alana yönlendirilir. Risk yönetimi ile mümkünse olumsuzluklar ortaya çıkmadan önlenir. Fakat bu mümkün olmasa bile; daha önce hazırlığı yapıldığı için insanlar büyük bir şok yaşayıp da ne yapılacağının bilinememesi yerine problemin ustalıkla çözülmesi mümkün olur. Eğer hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya kalınmışsa bu durum risk yönetiminin başarısızlığını gösterir.