Amigo etkisi bireylerin belli bir grup içinde daha çekici ve göz alıcı görünmelerini sağlayan bir etkidir. Kız grupları içinde bu durum çokça görülür. Daha havalı ve çekici görünmeleri adına ortaya çıkan bir kavramdır. Amigo etkisi üzerine 2013 yılında yapılan bir çalışma vardır. Bu çalışma 130 katılımcıyla yapıldı. Bu çalışma sonunda erkek ve kadın katılımcılar belli bir grubu ön plana çıkardılar. Bunu ise kendilerine sorulan sorularla başardılar. Öne çıkan bir takım kız grubu ise hali hazırda ilgi çekici ve havalı olan kızlardan oluşmaktaydı. Burada etki ve tepki kuramı da devreye girer. Daha ön planda olan kişiler çalışmalarda da öne çıkarlar.

Amigo Etkisi Kuramı

Amigo etkisi her zaman zihnimizde meydana gelen bir gruplaşma çabası ile ön plana çıkar. Bu gruplaşma her yerde kendini gösterir. Kavranlar gruplandığı gibi insanlar da bu şekilde gruplara ayrılır. Belli bir grup her zaman onay alır bu ise o grubu yüceltir. Bu gibi durumlar toplum içinde çokça yaşanan bir durumdur. Her alanda da ortaya çıkabilir.

Amigo Etkisi ve Pazarlama

Pazarlama konusu içinde bu kavram şu şekilde ön plana çıkar. Herhangi bir mobilya kataloğuna göz attığınızda mobilyalar bir ev formatında dizilir. Çünkü öyle olmak zorundadır. Bu şekilde göze hoş görünüp tarafınızdan alışveriş yapmaya yönlendirilir. Amigo etkisi bu tarz kataloglar içinde ön planda olan yapıların daha fazla konuşulmasını gerekli kılar. Ön planda olan bir mobilya ürünü gibi. Seçeceğiniz bir koltuk ile sanki diğerleri içinde en iyisini siz almışsınız gibi bir hisse kapılırsınız. İşte amigo etkisi tam da bu noktada devreye girer. Bu yüzden pazarlama alanında da kendisine yer bulur.

Amigo Etkisi ve Toplum

Toplum içinde her yerde ön planda yer alan bir grup insan vardır. Bunlar amigo etkisi ile kendini diğerlerinden soyutlar. Böylece her zaman akılda kalıcı yanları olur. Çoğunluk yerine daha az olan bir grup her zaman çevre tarafından daha fazla bilinip tanınır. Toplum da buna uyum sağlayıp onay verirse o zaman amigo etkisi gitgide güçlenir. Topum ise genelde bu tür konularda olumlu yaklaşım sergiler. Toplum için havalı bir grup her zaman daha ilgi çekicidir. Onlar bu gruplara onay vererek kendilerine bu grup içinde yer de açmak isterler.

California üniversitesi psikoloji bölümünden Drew Walker ve Eward Vul tarafından ortaya atılan amigo etkisi kuramı bugün çok yaygın bir kalıba sahiptir. Her alanda da ortaya çıkan bir kalıba bürünür. Sadece insanlar için değil eşyalar için de durum bu şekildedir. Birçok eşya içinde birinin ön plana çıkması onun amigo etkisini gösterir.

Amigo Etkisi Kavramı ve Etkileri

Amigo etkisi bir insana ya da nesneye popülerlik katar. Onu diğerlerinden daha ayrı ve ayırt edici bir yapı içine hapseder. O kişilerin konuşması, yürümesi ve hatta giyimi bile farklı olur. Böylece çoğunluk içinde ayırt edilerek farklı bir kalıba bürünürler. Bu insan için değil satın alınacak bir eşya için de böyledir. Bir eşyanın popüler olması ve ayırt edici yönlerinin olması onu diğerleri içinde kolayca satın almaya iter bizi. Amigo etkisi toplumun her yerinde kabul görüp desteklenen ve git gide güçlenen bir yapı oluşturur. Bu yapı farklı şekillerde de olsa ilerleme kat eder. Böylece toplumun ayırt edici yanları, insanları veya nesneleri ortaya çıkar.